Konjunktúra v odvetviach ekonomiky Slovenska

BRATISLAVA – Dôvera v ekonomiku v apríli vzrástla u spotrebiteľov, aj u väčšiny podnikateľov, pokles bol len v stavebníctve. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Ekonomická nálada sa zlepšila najmä v obchode, dosiahla najvyššiu úroveň za posledných 14 rokov, optimistickejší boli aj podnikatelia v službách a v priemysle, ich dôvera bola najvyššia za posledných desať mesiacov. Pesimizmus bol len v stavebníctve. Zvýšila sa aj dôvera spotrebiteľov, najviac sa zmiernili obavy z očakávaného vývoja nezamestnanosti.

Ekonomická nálada na Slovensku bola v apríli výrazne optimistickejšia vplyvom väčšej  dôvery takmer vo všetkých odvetviach, ale aj u spotrebiteľov. K zhoršeniu došlo len v stavebníctve. Nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi vyjadrujúcimi očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach (v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách) a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).

Zlepšovanie nálady v priemysle z predchádzajúceho mesiaca pokračovalo aj v apríli, indikátor dôvery (sezónne upravený) vzrástol o 5,6 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 6,3, čo je najvyššia hodnota za posledných desať mesiacov. Priaznivý vývoj indikátora ovplyvnilo zvýšenie očakávanej produkcie a objednávok. Nárast produkcie predpokladajú hlavne vo výrobe potravín a ostatných nekovových výrobkov, zvýšené objednávky zas predovšetkým vo výrobe textilu.

Najvýraznejší medzimesačný rast zaznamenal v apríli indikátor dôvery v službách, po dvojmesačnom poklese sa zvýšil o 13 p. b. na úroveň 17,3, čo bola jeho najvyššia hodnota od júna minulého roku. Pozitívnejšie boli hodnotenia všetkých troch jeho komponentov, pričom zlepšenie podnikateľskej situácie ako aj zvýšený dopyt pocítili hlavne v ubytovacích a stravovacích službách; dopyt v najbližších troch mesiacoch zas predpokladajú predovšetkým vo finančných a poisťovacích činnostiach.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu pomerne výrazne zlepšila, sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol o 5,2 bodu na úroveň -23,1. Najviac sa zmiernili obavy z očakávaného vývoja nezamestnanosti, ako aj celkovej hospodárskej situácie. Spotrebitelia vnímali priaznivejšie aj očakávanú finančnú situáciu ich domácností a s tým súvisiace úspory.

Dôvera v obchode dosiahla v apríli najvyššiu hodnotu za posledných 14 rokov. Pri raste o 6,7 p. b. dosiahol indikátora dôvery v obchode úroveň 29,7, čo je najvyššia hodnota od marca 2008. Podnikatelia boli optimistickejší najmä pri hodnotení súčasných podnikateľských aktivít, ako aj očakávaných požiadaviek na dodávateľov. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) v obidvoch prípadoch prevládali najmä v maloobchode s pohonnými látkami a v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom.

Sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve v apríli medzimesačne klesol druhý mesiac po sebe. Pod pokles o 2 body na úroveň -13,5 sa podpísali nepriaznivejšie hodnotenia celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok však naďalej prevyšuje dlhodobý priemer, a to o 10,5 bodu.