Číselné rozdiely, stav nepoznania majú Trnavčania

BRATISLAVA / BRUSEL –

Pozrime sa aké sú rozdiely v štatistických údajoch medzi krajinami západnej Európy a strednej a východnej Európy? Finančné noviny hľadajú odpoveď  na túto otázku. Tá nie je evidentná viacerým obyvateľom mesta Trnavy. Pozreli sme sa na údaje k 9. aprílu 2020. Vo východnej Európe je 60 razy menej mŕtvych ako v západnej Európe, súčasne je tam sedemnásť razy menej nakazených.

Začneme pekne podľa poradia. Základom analýzy je porovnanie podľa viacerých údajov. Porovnanie jedného údaja samého so sebou nič neznamená. V súčasnosti na území Európy býva približne 740 miliónov ľudí. Súčasťou tohto číselného údaju je aj Ruská federácia. Hoci jej väčšia Časť územia je v Ázii, ale väčšia časť obyvateľov býva v Európe. Je to 110 miliónov ľudí, spomedzi 143 miliónov ľudí. Pre porovnanie si povedzme, že Európa má dva razy obyvateľov viac ako Spojené štáty Ameriky. Tie majú približne 327 miliónov obyvateľov. Európa má však dva razy menej obyvateľov ako Čína.

Teraz si rozdelíme obyvateľstvo Európy na východné a západné. Bude to v súlade s politickými hranicami čias krajín socialistickej sústavy. K územiu výhodnej Európy pripočítame aj územie bývalej Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia, a tých obyvateľov, ktorí bývali v niekdajšej Nemeckej demokratickej republike.

Spočítame všetko obyvateľstvo všetkých krajín bývalého socialistického bloku, teda všetkých čo bývali za železnou oponou, a niektorí aj pred železnou oponou ako obyvatelia Juhoslávie. Vďaka tomu sa východná a západná Európa delia rovno na 50 % k 50%. Treba však brať do úvahy, že najmenej 10% obyvateľov východnej Európy pracuje v západnej Európe. Pomer bude teda 40% obyvateľov v Európe býva vo východnej Európe a 60% pracuje v západnej Európe.

Nasledujúci parameter, ktorý potrebujeme je množstvo ľudí nakazených a mŕtvych v dôsledku COVID-19 vo východnej a západnej Európe. Podľa otvorených štatistických údajov je situácia nasledovná:

Množstvo prípadov infikovaných vo východnej Európe: 41 796

Množstvo prípadov infikovaných v západnej Európe: 705 110

Množstvo úmrtí vo východnej Európe: 1 011

Množstvo úmrtí v západnej Európe: 60 297

Nie je potrebné podčiarkovať, ale rozdiel medzi číslami je veľký. Keď hovoríme o relatívne totožnom množstve obyvateľov, teda 40 % ku 60 % v prospech západnej Európy, rozdiel v množstve ochorení, ale najdôležitejšie úmrtí, je výnimočný. V západnej Európe je 17 razy viac chorých a 60 razy viac mŕtvych.

Alebo na každých 296 735 ľudí vo východnej Európe pripadá jedna smrť, v západnej Európe pripadá jedna smrť na 7 130 obyvateľov.

.

И

 

 

Fotografia: Perzský abakus, Múzeum Europeana, www.uuropeana.eu