Vláda: rakúsky zákon o prikrmovaní vzor, dávanie a branie bakšiša priamonesúvisí s konaním sudcu

BRATISLAVA –  Vláda v záujme obnovy dôvery v právny štát a s cieľom očisty justície presadí ústavný zákon v oblasti justície, reformu súdnej mapy, efektívny zákon o zaisťovaní majetku a trestný čin prikrmovania. Konštatujú to úvahy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (SR), ktoré sú podkladom pre Programové vyhlásenie vlády SR.

Trestný čin prikrmovania po vzore rakúskej úpravy postihne tie prípady korupčného správania, v ktorých nie je zrejmá a preukázateľná súvislosť medzi prijatím a poskytnutím úplatku a konaním v rozpore s povinnosťami, avšak môže byť motivované konať v rozpore s povinnosťami. Vláda v tejto súvislosti zváži aj zavedenie trestného činu ohýbania práva po vzore nemeckej úpravy.

Ministerstvo predpokladá zaviesť zavedenie pre Súdnu radu Slovenskej republiky vykonať v novom zložení previerky majetkových pomerov všetkých sudcov vrátane majetkových prírastkov ich rodinných príslušníkov vrátane vykonania previerok všeobecnej spoľahlivosti u tých sudcov, ktorých majetkové preverenie zanechalo u členov súdnej rady dôvodné pochybnosti o legálnom nadobudnutí sledovaného majetku, súdna rada musí dostať okrem nástrojov na preverenie majetku aj nástroje na preverenie spoľahlivosti, pričom budú využívané všetky dostupné informácie.

Úvaha Ministerstva spravodlivosti SR vedie k tomu, že  by sa mala urobiť reforma zloženia Ústavného súdu Slovenskej republiky (SR) s brzdami proti pasivite parlamentu pri nezvolení kandidátov na ústavných sudcov, ako aj brzdu proti koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie, aby nebola väčšina ústavných sudcov volená jednou politickou garnitúrou vrátane ich verejnej voľby a požiadavky na ich vysoký morálny a odborný kredit. Okrem iného by sa  mali rozšíriť právomoci Ústavného súdu SR o posúdenie súladu zákonov s ústavou v súvislosti s konaním o ústavnej sťažnosti pre porušenie základných práv a slobôd , teda o individuálnu kontrolu ústavnosti. Mal vy sa zrušiť  súhlas Ústavného súdu, ako podmienka pre vzatie sudcu a generálneho prokurátora do väzby a zrušenie rozhodovacej imunity sudcov.

Ministerstvo spravodlivosti predpokladá zaviesť prirodzenú vekovú obmenu sudcov zavedením vekového cenzu pre sudcov všeobecných súdov , na 65 rokov,  a Ústavného súdu na 70 rokov.