V novom politickom jazyku sa objavilo slovo “skalp”, známe Old Shatterhandovi, teda drviacej ruke

TRNAVA –  Do nového politického jazyka sa dostalo slovo skalp. Je prevzaté z anglického jazyka, kde sa píše scalp a pochádza z latinského slova scalpere, čo sa prekladá ako rezať. Je to odrezaná časť kože ľudskej hlavy porastenej vlasmi.

Skalp odezaný zo zabitého nepriateľa sa pouźíval v minulosti ako trofej. Niekedy skalpovali aj živých ľudí. Sklap bol dôakzom toho, že nepriateľ bol zabitý, alebo zneškodnený. Preto sa považival za vážený dôkaz odvahy, hodnotnou vojnovou korisťou. Skalp sa najčastejšie asociuuje s koloniálnymi vojnami v Severnej Amerike. Bol vojenskou trofejou takmer až do konca XIX. sotoročia. Skalpovanie môže byť aj v dôsledku technologickej havárie. Niekomu sa môžu zakliniť vlasy do otáčajúceho sa stroja, ktorý mu vytrhne vlasy aj s kožou.

Zvyk násilne oddeĺovať kožu s vlasmi od lebky človeka ako trofej a symbol víťazstva nad ním sa používal dávno. V zápiskoch Herodotesa sa spomína, že to robili Skýti. Skýti pochádzali z Perzie a žili na území medzi Dunajom a Donom. Skalpovanie spomína Herodotes. Tento zvyk požívali aj starí Peržania a obyvatelia západnej časti Sibíri – Sarmati, Húni a Alani. Pôvodné obyvateľstvo Borneo zbieralo sušené hlavy nepriateľov, ktoré údili.

Obľúbeným slovom v politike  je aj Old Shatterhand, čo sa prekladá ako drviaca ruka. Toto meno dostal od Sama Hawnkinsa, tiež postavy románov Karla Maya, ktorý bol oskalpovaný.

Ilustrácia: Skalpovací tanec Siouxov. History of Iowa From the Earliest Times to the Beginning of the Twentieth Century 1903. www.wikipedia.org