Jozef Mihál abdikoval z funkcie štátneho tajomníka

BRATISLAVA – Jozef Mihál odišiel z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Jozef Mihál zastával funkciu štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 21. marca 2020 do 14. apríla 2020.

Narodil sa 18. marca 1965. Je ženatý, má päť detí a s rodinou žije v Slovenskom Grobe, neďaleko Bratislavy. Jozef Mihál študoval v rokoch 1983 – 1988 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov. Vysokoškolské štúdium ukončil rigoróznou skúškou a nadobudnutím titulu RNDr.

Svoju profesionálnu kariéru začínal Jozef Mihál v roku 1990 ako analytik softvérových informačných systémov v spoločnosti Aurus, v ktorej bol spoločníkom. Od roku 2003 sa začal aktívne venovať lektorskej a prednáškovej činnosti, ktorú dodnes aktívne vykonáva.

V rokoch 2005 – 2006 bol poradcom ministra zdravotníctva SR, aktívne sa podieľal na reforme zákona o zdravotnom poistení a zavedení systému ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v SR. Od roku 2008 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý zakladal politickú stranu Sloboda a Solidarita. Po voľbách v roku 2010 zastával funkciu podpredsedu vlády SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo vláde Ivety Radičovej.

V rokoch 2012 – 2016 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zároveň bol členom Výboru pre sociálne veci NR SR. V období rokov 2016 – 2020 opätovne získal poslanecký mandát a stal sa podpredsedom Výboru pre sociálne veci NR SR.