Životné minimum by malo narásť o 7,5 %, ŠÚ SR poskytol ukazovatele pre posúdenie úpravy

BRATISLAVA – Sumy životného minima by sa mali od júla 2022 navýšiť o 7,5 %, presne o takúto hodnotu medziročne vzrástli príjmy slovenských domácností na osobu v prvom štvrťroku 2022.

Štatistický úrad SR poskytol Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR zákonom určené dva ukazovatele (koeficienty), ktoré rozhodujú o navýšení životného minima vždy k 1. júlu. Na úpravu životného minima sa použije ukazovateľ s nižšou hodnotou. Podľa najnovších výpočtov ŠÚ SR ceny nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli medziročne o 11,7 % a príjmy slovenských domácností na osobu v prvom štvrťroku boli vyššie ako pred rokom o 7,5 %.

„Z oboch ukazovateľov sa v zmysle legislatívy použije pre úpravy životného minima ten, ktorý je nižší. Tento rok je to index zohľadňujúci medziročný rast príjmov na osobu počas prvého štvrťroka, čo bola hodnota 7,5 %. Po deviatich rokoch sa tak životné minimum bude upravovať podľa zmeny príjmov a nie podľa rastu cien,“ spresnil Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.

Z uvedeného vyplýva, že životné minimum pre dospelú osobu by sa od júla 2022 malo zvýšiť približne o 16,30 eura na hodnotu 234,40 eur mesačne.

Zákon o životnom minime (§ 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v aktuálnom znení) určuje Štatistickému úrad SR vypočítať v prvej polovici roka dva indexy odvodené od rastu cien či príjmov, na základe ktorých Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR určí úpravu životného minima.

Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, aktuálne predstavuje medziročnú infláciu nízkopríjmových domácností v apríli 2022. „Pri sledovaní rastu cien tohto typu domácností sa prihliada na to, že vybrané výdavky, ako napríklad základné potraviny či bývanie a zdravotná starostlivosť, majú vo výdavkoch vyššiu váhu,“ uviedol Štefan Adamec, riaditeľ odboru cenových štatistík ŠÚ SR. Aktuálne v apríli 2022 dosiahla inflácia nízkopríjmových domácností 11,7 % čo znamená, že Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností dosiahol hodnotu 1,117.

Súčasne ŠÚ SR dnes poskytol ministerstvu práce aj Koeficient rastu čistých peňažných príjmov súkromných domácností na osobu. Príjmy domácností za 1. štvrťrok 2022 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2021 narástli o 7,5 %, teda príslušný koeficient má hodnotu 1,075. Zohľadňujú sa príjmy zo zisťovania v domácnostiach (tzv. rodinné účty), ktoré zachytávajú medziročnú zmenu všetkých druhov príjmov počas prvého štvrťroka 2022.

Zvýšenie životného minima je určujúce nielen pre nastavenie dávok v hmotnej núdzi, ale aj pre úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov naviazaných na životné minimum. Ministerstvo práce tak následne priamo či nepriamo určí, do akej miery stúpnu o. i. rodinné prídavky, náhradné výživné, rodičovský príspevok, minimálny predčasný dôchodok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo nepostihnuteľné sumy pri exekučných zrážkach. Životné minimum má tiež vplyv na rôzne premenné v rámci daňového systému, ako je daňový bonus na dieťa, výška nezdaniteľnej časti základu dane a podobne.

Aktuálna suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu je v súčasnosti (do konca júna 2022) 218,06 eur mesačne, pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 99,56 eur mesačne.