Médiá neporušili zákony pri kampani o referende

NUR SULTAN – Referendum o ústavných zmenách v Kazachstane predchádzala informačná kampaň v médiách. Jeden deň pred referendom, dňa 4. júna 2022 sa neagituje.

Vyplýva to z informácií Ústrednej volebnej komisie, ktoré dnes 3. júna 2020 predstavila médiám. Ako informovala námestníčka  ministerstva informácií a  rozvoja spoločnosti Nurguľ Mauberlinova o referende vyšlo viac ako 8 500 materiálov. Viac ako 3 000 ich bolo v televíznom vysielaní rôznych staníc, 2 600 v tlačených médiách a 2 800 i sieťových médiách.

Vo vysielaní republikových televíznych kanálov sa vystriedalo 50 videí s celkovým počtom vydaní – viac ako 2 500, vo vysielaní regionálnych televíznych kanálov sa 40 videí vystriedalo viac ako 5 000-krát.

Organizačná práca Ústrednej komisie pre referendum bola široko pokrytá. Podujatiam komisie bolo venovaných asi 700 materiálov (160 na televíznych kanáloch, viac ako 150 v novinách a asi 400 na internetových zdrojoch).

Nurgul Mauberlinova tiež uviedla, že s cieľom kontrolovať dodržiavanie požiadaviek právnych predpisov Kazašskej republiky o republikovom referende sa zorganizovalo nepretržité monitorovanie informačného poľa.

Počas obdobia kampane od 5. mája do 3. júna sa právny monitoring  týkal 61 republikových médií: televízne kanály – 19, noviny – 42, 342 regionálnych médií: televízne kanály – 30, noviny – 312, a viac ako 130 populárnych internetových zdrojov: republikové – 82, regionálne – 50).

Monitoring sa robil kvôli tomu, aby médiá splnili dve základné požiadavky: prvou bol zákaz zverejňovania anonymných materiálov kampane, t.j. materiály bez riadneho označenia obsahujúce informácie o organizácii, ktorá ich vydala, o mieste ich tlače a obehu, o osobách zodpovedných za vydanie; druhým je zabrániť agitácii násilnej zmeny ústavného poriadku, porušovaniu územnej celistvosti republiky, podkopávaniu bezpečnosti štátu, vojnovej, sociálnej, rasovej, národnostnej, náboženskej, triednej a rasovej nadradenosti, ako aj kultu. krutosti a násilia.

Podľa výsledkov monitoringu neboli zistené žiadne porušenia požiadaviek legislatívy na vedenie kampane pri príprave referenda.