Veľká Británia má reálne nedostatok upratovačiek

LONDÝN – Spojené kráľovstvo čelí vážnemu nedostatku pracovných síl po odchode zahraničných pracovníkov v dôsledku pandémie koronavírusov a brexitu. Od roku 1997 nebol taký nedostatok personálu, píše The Guardian.

Najväčšie výzvy sú v dopravnom a logistickom priemysle, hotelierstve, výrobe a stavebníctve. Okrem nedostatku obslužného personálu, kuchárov, upratovačiek, skladníkov nie je možné zamestnať finančníkov, programátorov, účtovníkov a technikov. Podľa prieskumu Britskej obchodnej komory sa 52 percentám spoločností nepodarilo za posledné tri mesiace nájsť zamestnancov. Problémy, ktoré sa vyskytli, môžu viesť k vyšším mzdám a vyššej inflácii.

Podľa oficiálnych údajov sa asi jeden a pol milióna pracovníkov nemôže vrátiť do Spojeného kráľovstva, pretože zrušenie obmedzení bolo odložené z 21. júna na 19. júla. V tejto súvislosti minister financií Spojeného kráľovstva Rishi Sunak začiatkom júla oznámil, že ukončuje program podpory pracovných miest.

„Rastúci rozdiel v kvalifikácii pracovných síl by mohol spomaliť oživenie britskej ekonomiky,“ uviedla Claire Warnes, vedúca oddelenia vzdelávania a produktivity KPMG UK.

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pandémia zničila 22 miliónov pracovných miest na celom svete. Najviac postihnutí boli mladí a nízkokvalifikovaní pracovníci v priemysle služieb a cestovného ruchu.