ABECEDA FINANCIÍ – čo je to burzový index

Burzový index je ukazovateľom vývoja daného trhu ako celku, slúži na sledovanie vývoja trhu v čase a jeho vývojovým tendenciám. Pretože burzový index odráža ako súčasný stav vývoja trhu, ako aj dlhodobý vývoj trhu s jeho tendenciami, možno ho tiež použiť ako určité meradlo úspešnosti dlhodobého vývoja investora portfólia z hľadiska výnosov. Každý burzový či akciový, mimoburzový trh má svoj vlastný index za jednotlivé druhy cenných papierov obchodovaných na trhu. Za najdôležitejšie sú považované indexy akciové.

Burzový index alebo kurzový index je štatistický index burzových kurzov , teda cien predmetov obchodovania na burze/-ách), ktorý ma ukázať vývoj týchto kurzov. Môže zahŕňať všetky predmety istého druhu (jednej burzy, všetkých búrz krajiny/sveta a podobne) alebo len vybrané predmety.

Vo finančníctve je akciový index alebo akciový trh indexom, ktorý meria akciový trh alebo podmnožinu akciového trhu, ktorý pomáha investorom porovnávať súčasné cenové hladiny s minulými cenami na účely výpočtu výkonnosti trhu. Vypočítava sa z cien vybraných akcií (zvyčajne vážený aritmetický priemer).

Dve z hlavných kritérií indexu spočívajú v tom, že je investovateľný a transparentný: Sú špecifikované spôsoby jeho zostavenia. Investori môžu investovať do indexu akciových trhov kúpou indexového fondu, ktorý je štruktúrovaný buď ako podielový fond, alebo fond obchodovaný na burze (ETF), a „sledovať“ index. Rozdiel medzi výkonnosťou indexového fondu a indexom, ak existuje, sa nazýva chyba pri sledovaní.