V. Dvořáček o rizikách financovania ekonomiky

Slovenská ekonomika zažíva priaznivé obdobie. Tri roky za sebou stúpa o viac ako 3% ročne. Priaznivý vývoj domácej a aj svetovej ekonomiky je spojený s rizikami financovania. Viaceré krajiny majú ekonomiky na hranici možného rastu. Ich rast je možný len vďaka rastu produktivity práce a rastu obyvateľstva.  Povedal to dnes 30.5. 2018 člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska,  výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom, Vladimír Dvořáček. NBS včera predstavila Správu o finančnej stabilite. 

Protekcionizmus

Člen Bankovej rady upozornil na to, že protekcionistické opatrenia, napríklad v colnej politike môžu mať negatívny vplyv na vývoj nielen svetovej, ale aj domácej ekonomiky.  Národná banka Slovenska podporuje v rámci svojich hlavných úloh a cieľov stabilitu finančného systému. Jednou z jej úloh v tomto smere je analýza a monitorovanie rizík pre finančnú stabilitu. Zámerom Správy o finančnej stabilite je zhodnotiť finančný systém na Slovensku za uplynulý polrok, resp. rok, a priniesť prehľad možných rizík pre jeho stabilitu. Správa obsahuje aj hodnotenie medzinárodného a domáceho hospodárskeho prostredia s cieľom identifikovať hlavné zdroje rizík pre domácu finančnú stabilitu.  Správa o finančnej stabilite je publikovaná od roku 2003 v slovenskom a anglickom jazyku v elektronickej forme dvakrát ročne. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení správy na internetovej stránke NBS, máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu.

Čo je finančná stabilita?

Finančná stabilita je definovaná ako stav, keď finančný systém a jeho rôzne zložky – finančné trhy, finančné inštitúcie, systémy zabezpečujúce prevody platieb a cenných papierov, zúčtovacie systémy – spoľahlivo a plynulo plnia všetky svoje základné funkcie a sú dostatočne odolné voči nepriaznivým finančným a hospodárskym šokom