Slovenská záručná a rozvojová banka pripravila v spolupráci s Ministerstvom financií SR schému

BRATISLAVA – Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., (SZRB) už druhý mesiac podniká viacero konkrétnych krokov s cieľom pomôcť svojim klientom, ktorí pociťujú negatívne dopady aktuálnej pandémie na svoje podnikanie. Finančné noviny o tom informoval Martin Hrušovský.

Banka dnes informovala, že za uplynulý mesiac, vrátane prvého aprílového týždňa, sa na ňu obrátilo už približne 15% zo všetkých jej aktívnych úverových klientov z kategórie malých a stredných podnikateľov. Celková suma takto odložených splátok istiny, na 3 až 6 mesiacov, podľa  individuálnej požiadavky, dosahuje už milióny eur.

„Už začiatkom marca nás začali oslovovať prví klienti, že sa pre pandémiu dostávajú do ťažkostí s likviditou, alebo že im takéto ťažkosti v najbližšom čase hrozia“, povedal podpredseda predstavenstva SZRB Igor Barát. Doplnil, že v banke preto zefektívnili a nastavili všetky vnútorné procesy tak, aby mohli na túto situáciu reagovať pružnejšie a boli schopní malým a stredným podnikateľom vychádzať v ústrety v zrýchlenom režime.  Podľa jeho slov banka v tejto etape na základe žiadostí klientov schválila nie len odklady predpísaných splátok istiny, ale zrýchlene obnovovala aj končiace sa kontokorentné úvery rádovo v státisícoch eur. Všetky tieto úkony banka robí klientom bez poplatku.

Súčasne s tým SZRB intenzívne spolupracovala s ministerstvom financií na príprave schémy finančnej pomoci pre ďalších podnikateľov zasiahnutých výpadkom príjmov. Výsledkom bude zvýhodnený úverový produkt, ktorého podmienky definuje nový zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením covid-19 schválený vo štvrtok v parlamente.

Hneď ako zákon nadobudne účinnosť, SZRB je pripravená v súčinnosti s ministerstvom začať tento zvýhodnený úver poskytovať a vynasnažíme sa, aby táto pomoc prišla tým, ktorí ju potrebujú, čo najrýchlejšie“, vyhlásil Barát s tým, že žiadatelia sa budú môcť obracať na ktorékoľvek z desiatich regionálnych zastúpení banky po celom Slovensku, teda v každom krajskom meste a tiež v Liptovskom Mikuláši a Komárne.

SZRB je štátnou akciovou spoločnosťou. Jej jediným akcionárom je štát, ktorý vykonáva svoje práva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka podporuje podnikanie na Slovensku v súlade s hospodárskou politikou štátu. Zameriava sa predovšetkým na rozvoj malého a stredného podnikania, podporu poľnohospodárskych subjektov, ako aj na financovanie miest a obcí a obnovu bytových domov.