Ústredná knižnica SAV má korene v XVII. storočí

BRATISLAVA – Predchodkyňou Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied v Brtislave bola Lyceálna knižnica, ktorá vznikla v XVII. storočí.

Je jednou z najstarších knižníc na Slovensku, pretože okrem fondu Knižnice Slovenskej akadémie vied a umení, Knižnice Slovenskej učenej spoločnosti a Knižnice Učenej spoločnosti Šafárikovej a spravuje od roku 1954 fond knižnice bývalého evanjelického lýcea, tzv. Lyceálnu knižnicu, ktorej vznik spadá do 17. storočia. Okrem fondu už uvedených učených spoločností ÚK SAV prevzala aj časť fondu knižnice Spolku prírodovedcov a lekárov v Bratislave, založeného v roku 1856, fond bývalej Maďarskej spoločnosti pre vedu, literatúru a umenie v Bratislave, fond staršej knižnice SNR a knižnica bývalého Československo-sovietskeho inštitútu. Súčasťou knižnice sú dve študovne.

Prvou je študovňa na Klemensovej 19, určenú na bežné štúdium, internet, prezenčné požičiavanie dokumentov. Druhou je študovňa rukopisov a starých tlačí na Konvetnej 15, určenú pre ohlásených bádateľov