Monika Jankovičová: v materiáli SAV by malo byť presnejšie vymedzenie energetickej chudoby

Vedecký kolektív z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, verejnej výskumnej inštitúcie  pripravil analýzu, ktorej výsledkom je návrh

Read more