Nezmysel úspor 15 percent spotreby na energiách

BRATISLAVA – Každý deň sa na občanov valia informácie z mádií rôznych diskusií o tom, že inflácia dosiahne 15 %, že treba ušetriť 15% zo 100 % spotreby energií, lebo inak budeme 15 % nadspotreby platiť za trhové ceny.

Úspory obyvateľov sa znehodnocujú každý deň a rozmýšľame, kam by sme posledné zbytky našich úspor dali, aby sme aspoň sčasti zabránili
ich znehodnoteniu. V televízii alebo v novinách sa objavilo množstvo návodov, ktoré by nám mali pomôcť šetriť energiu. Tak napríklad z dielne Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“), za pôsobnosti predchádzajúceho ministra, prišlo niekoľko skvelých nápadov ako šetriť energie napríklad vymontovať žiarovky, ako variť a piecť atď.

Z tohto ministerstva vyšiel aj návrh na 15% úsporu energií v domácnosti, s tým že taká domácnosť bude mať nárok na regulované ceny energií. Tá domácnosť, ktorá neusporí 15% energií, bude ju uhrádzať za trhové ceny.

Pričom navrhujú ako referenčnú (porovnávaciu) spotrebu energie s rokom2020. Tento návrh považujem ako energetický ombudsman za nesprávny, nakoľko mnohé domácnosti už roky sporia, správajú sa zodpovedne a nemajú čo už viac usporiť. Všetky napríklad elektrospotrebiče na našom trhu sa vyrábajú podľa noriem EÚ, teda sú už úsporné.

Sú aj také domácnosti, ktoré len teraz si kúpili obydlia a nemajú žiadnu históriu spotreby, aby mohli preukázať navrhovanú úsporu a iné opodstatnené argumenty nesprávneho návrhu MH SR.

Vláda SR, respektíve riadiaci pracovníci na MH SR, ale aj na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“) majú povinnosť využiť všetky zákonné možnosti ako napríklad mimoriadna regulácia, využívať uzavreté dlhodobé kontrakty na dodávku energií, zakázať vývoz elektriny a povinnosť uspokojiť slovenských odberateľov a iné opatrenia tak, aby zabezpečili dostupnosť a dodávku energií za rozumné ceny pre zraniteľných odberateľov a ostatných odberateľov Slovenska, keďže im to vyplýva z ich kompetencií. A nie navrhovať nezmyselné návrhy, v čase kedy je 15% inflácia.

Monika Jankovičová, energetický ombudsman