Zahraničný obchod dosiahol vlani prebytok 1,9 mld. eur, o polovicu menej ako v roku 2020

BRATISLAVA – Celkový vývoz tovaru zo Slovenska napriek pandémii a výpadkom v dodávateľských reťazcoch posilnil medziročne o 16,6 %. Rastúce ceny plynu, elektriny či ropy sa podieľali na 19,4 % zvýšení celkového dovozu.

Zo Slovenskej republiky sa v roku 2021 vyviezol podľa Štatistického úradu SR tovar hodnote 88,55 mld. eur. V porovnaní s rokom 2020 sa zvýšil celkový vývoz o 16,6 %. Výrazne vyšší bol aj dovoz tovaru. Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 86,68 mld. eur pri medziročnom raste o 19,4 %. Saldozahraničného obchodu za rok 2021 tak bolo aktívne v objeme 1,88 mld. eur (o 1,44 mld. eur nižšie ako za rok 2020). Vyplýva to zo zverejnenia definitívnych výsledkov o zahraničnom obchode SR v roku 2021, ktoré v zmysle Kalendára revízií v roku 2022 (PDF 383 kB) publikoval Štatistický úrad SR. Ide o spresnenie predbežných údajov, ktoré boli zverejnené v marci tohto roka.

Z definitívnych výsledkov vyplýva, že export tovaru v najvyššej hodnote sa zo Slovenska vyviezol do Nemecka a susedných krajín, pričom jeho objem sa medziročne zvýšil. Do Nemecka export vzrástol o 12 %, do Česka o 29,3 %, Poľska o 24 % a Maďarska o 35 %. Medzi najvýznamnejších obchodných partnerov pri vývoze (podľa najvyššej hodnoty vyvezeného tovaru) ďalej patrili Francúzsko, Rakúsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Čína a Ruská federácia, pričom pri všetkých destináciách hodnota medziročne vzrástla. Naopak, znížil sa vývoz do Spojených štátov amerických o 1,4 %, Kórejskej republiky o 18,9 % a Nórska o 22,1 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení do krajín EÚ smerovalo takmer 80 % hodnoty vyvážaného tovaru a medziročne sa táto hodnota zvýšila o 18,3 %. Do krajín OECD vzrástol vývoz o 16,4 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal vyše 87 %).

 

Dynamicky rástol aj dovoz. Spomedzi najvýznamnejších obchodných partnerov sa doviezol z Nemecka tovar v hodnote vyššej o 21,9 %, z Česka o 15,8 %, Číny o 28,3 %. Na štvrtom mieste bol dovoz z Ruskej federácie, ktorý vykázal najvyššiu medziročnú dynamiku, doviezol sa tovar v hodnote o 63,3 % vyššej ako v roku 2020. Do top 10 krajín, z ktorých sme dovážali tovar, patrili ďalej Poľsko, Kórejská republika, Vietnam, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko a Rumunsko. Medziročný pokles zaznamenal dovoz z Maďarska o 7,2 %, Spojeného kráľovstva o 9,8 % a Švajčiarska o 3,4 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti roku 2020 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 15,1 % (tvoril vyše 64 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 15,4 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal takmer 65 %).

Najväčšie aktívne saldo mala Slovenská republika s Maďarskom (3,27 mld. eur), Nemeckom (2,88 mld. eur), Francúzskom (2,73 mld. eur), Rakúskom (2,58 mld. eur) a Poľskom (2,54 mld. eur). Kladné saldo mala SR aj so Spojeným kráľovstvom, Spojenými štátmi americkými, Českom, Talianskom, Rumunskom a Švajčiarskom.

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (4,34 mld. eur), Ruskou federáciou (4,22 mld. eur), Čínou (4,04 mld. eur), Vietnamom (3,91 mld. eur), Malajziou (755,9 mil. eur), a Taiwanom (403,9 mil. eur).