Kto je kto: energetický ombudsman, právnička pre oblasť energetiky spotreby Monika Jankovičová

Monika Jankovičová (1971) sa narodila v Košiciach. Je absolventom právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach kde získala titul doktor práv (JUDr.) Je absolventkou medzinárodného vzdelávania Energetický manažér, certifikát EUREM (2021) Pôsobila ako výkonný riaditeľ a konateľ v súkromnej firme, podnikateľ (1994-2012). Je právničkou a spotrebiteľským poradcom v energetickej oblasti od roku 2014. Od roku 2020 je členkou prezídia Slovenskej asociácie malých a stredných podnikateľov, živnostníkov pre oblasť legislatívy a energie. Okrem iného je členom platformy spotrebiteľských združení na Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).