Ukrajina: Ministerstvo obrany Ukrajiny inovátorom ukrajinského jazyka s alternatívou slovu rusofóbia

KYJEV – S inováciami v ukrajinskom jazyku pracuje Ministerstvo obrany Ukrajiny. 

Uvádza sa to na oficiálnom účte ministerstva v sociálnej sieti krátkych správ Twitter. Ministerstvo obrany Ukrajiny sa v správe  venuje slovu “rusofóbia”. Takže zacitujme si.

Ministerstvo obrany Ukrajiny píše: “Fóbia v podstate znamená strach z niečoho. Ale nikto sa nebojí Rusov a ich kolabujúcej armády. Poďme analyzovať našu slovnú zásobu: nie rusofóbia, ale russo-go-hómia. Čo je prepis anglického spojenia slov go “home” “choď domov”, – hovorí v správe.

V slovenskom jazyku je úplne iný výklad. Podľa akademického slovníka cudzích slov, ktorý je umiestnený v digitálnom priestore Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied,  rusofóbia -ie ž., rusofóbstvo -a s. znamená negatívny postoj, zaujatosť voči Rusom a všetkému ruskému.

Protiruské nálady, bežne označované ako rusofóbia, sú nechuť alebo strach z Ruska, Rusov a ruskej kultúry. Odvoláva sa tiež na nenávisť voči ruskej politike a intenzívnu a často iracionálnu nenávisť voči Rusku.

Rusofóbia v minulosti zahŕňala štátom podporované zlé zaobchádzanie a propagandu proti Rusom vo Francúzsku a Nemecku. Nacistické Nemecko v istom momente považovalo Rusov a iných Slovanov za menejcennú rasu a „podľudí“ a žiadalo ich vyhladenie. V súlade s nacistickou ideológiou boli počas nemeckej okupácie v druhej svetovej vojne zavraždené milióny ruských civilistov a vojnových zajatcov.