Sociológia: návrat mladých ľudí na Slovensko

BRATISLAVA – Časopis Sociológia uverejnil článok Ne/viditeľná zmena. Po návrate mladých ľudí na Slovensko.

Napísali ho Katarína Koštiaľová a Roman Hofreiter.

V tejto štúdii sa autori zameriavajú na návrat mladých migrantov zo zahraničia. Návrat chápu ako jednu fázu migračného cyklu. Ukazujú, že skúsenosť života v zahraničí vedie k zmenám v sociálnom správaní mladých ľudí, ako aj k zmenám v štruktúre ich hodnôt v širšom zmysle. Odhaľujú tiež, že návrat slúži ako katalytický proces, v ktorom mladí navrátilci chápu svoje vlastné zmeny počas života v zahraničí v kontraste so situáciou v spoločnosti, z ktorej pochádzajú.

Prvá časť štúdie preto predstavuje návrat ako dynamický proces osobnej a kultúrnej transformácie. Druhá časť príspevku sa zameriava na sociálne remitencie, ktoré sú analyzované ako zdroje inovácií v krajine pôvodu. V tretej časti sa potom zaoberáme úlohou mladých vracajúcich sa migrantov pri šírení inovácií v rodinách, miestnych komunitách a v širšej spoločnosti.

O ďalších článkoch časopisu Sociológia budú Finančné noviny informovať pribežne.