Členovia Klubu 500 podporujú Petra Pellegriniho

V druhom kole nadchádzajúcich prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2024 členovia Klubu 500 oficiálne vyjadrujú podporu kandidátovi Petrovi Pellegrinimu. Toto rozhodnutie odráža vieru členov Klubu 500 v budúci rozvoj Slovenska.

O našej podpore rozhodla nielen viera v silný potenciál Slovenska ako prosperujúcej a konkurencieschopnej krajiny, ale predovšetkým pozitívne skúsenosti s Petrom Pellegrinim. Jeho praktické skúsenosti s riadením vlády a ministerstiev a s komunikáciou so zamestnávateľmi vytvárajú pevný základ pre náš optimizmus.

Členovia Klubu 500 zdôrazňujú potrebu spolupráce a komunikácie medzi vládou, najvyššími ústavnými činiteľmi a podnikateľskou sférou ako kľúčového faktora  pre napredovanie štátu a ako  základu pre prijímanie opatrení na podporu ekonomického rastu.

Naša skúsenosť s Petrom Pellegrinim ukázala, že je otvorený a prístupný dialógu so zamestnávateľmi na rozdiel od jeho protikandidáta, ktorý počas svojej politickej kariéry ani počas samotnej kandidatúry neprejavil záujem o takúto komunikáciu. Podotýkame, že práve zamestnávatelia sú tí, ktorí napĺňajú štátny rozpočet a od ktorých závisí, či bude dostatok zdrojov pre fungovanie štátu, či bude dostatok zdrojov na dôchodky, na zdravotníctvo a školstvo a všetko ostatné.

Vyzývame občanov Slovenskej republiky, aby sa aktívne zúčastnili na voľbách a svojím hlasom podporili Petra Pellegriniho, človeka s jasnou víziou a skúsenosťami potrebnými na vedenie našej krajiny k prosperite.

Avatar

Igor Hornák

Manažér, kybernetik