Štatistický úrad SR podporil vznik nových analýz a otvoril pre vedcov Výskumné dátové centrum

BRATISLAVA –  Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) sprístupňuje odbornej verejnosti nové Výskumné dátové centrum (VDC).

Ide o špeciálne pracovisko určené na vedecké účely pre vybraných odborníkov analytikov, vedcov, vysokoškolských študentov. Umožňuje vedeckú činnosť s bežne nezverejňovanými údajmi.

Nové moderné pracovisko je k dispozícii v centrále ŠÚ SR na Lamačskej ceste v Bratislave.

„Každý deň v Štatistickom úrade spracúvame milióny dát a údajov, ktoré verejne nesprístupňujeme. Tieto dáta majú obrovský potenciál pre pozitívne zmeny v spoločnosti. Práve preto sme otvorili špičkové pracovisko pre odborníkov, ktorý sa zaoberajú detailným analyzovaním najmä sociálnych a ekonomických parametrov spoločnosti,“ uviedol predseda ŠÚ SR Alexander Ballek.

Úlohou VDC je podporiť rozšírenie analýz v rôznych spoločenských oblastiach. Pre výskumníkov so schválenými žiadosťami sa na pracovisku sprístupnia anonymizované mikroúdaje, s ktorými možno pracovať len v špeciálnom režime. Osobitné pravidlá sú nastavené podobne ako v celej EÚ preto, aby nebolo možné identifikovať dáta od konkrétneho podniku či osoby a bola zachovaná anonymizácia individuálnych údajov a striktné pravidlá ochrany.

Odborníci zo štatistického úradu majú ambíciu podporiť spracovanie údajov a informácií, ktoré iniciujú pozitívne procesy v našej spoločnosti. „Špecialisti vďaka tomuto pracovisku môžu vytvoriť veľmi užitočné analýzy pre spoločnosť, ktoré rôznym autoritám pomôžu rýchlejšie sa rozhodovať pri riešení problémov a pri zvyšovaní kvality života na Slovenku,“ doplnil A. Ballek.

Priestory VDC sú zariadené tak, aby poskytovali kvalitné podmienky na výskumnú prácu po technologickej stránke a zároveň, aby spĺňali štandardy príjemného pracovného prostredia.

Vaše otázky ohľadne práce vo VDC vám radi zodpovedia pracovníci INFOSERVISu na telefónnom čísle +421 2 50236 335; +421 2 50236 339  e-mail: info@statistics.sk.