Slovenská republika 20 rokov v Európskej únii

BRATISLAVA – Slovenská republika si v roku 2024 pripomína dôležitý medzník histórie – už dve desaťročia je súčasťou Európskej únie.

Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vstup do EÚ nás pevne ukotvil v rodine vyspelých, moderných a demokratických krajín Európy a umožnil nám ďalší hospodársky rozvoj.

V priebehu tohto obdobia prešla SR viacerými významnými míľnikmi. Do EÚ oficiálne vstúpila 1. mája 2004 spolu s ďalšími 9 krajinami, o tri roky neskôr sa stala súčasťou Schengenského priestoru, v roku 2009 sa zaradila do eurozóny – prijali sme novú menu euro a v roku 2016 bola predsedníckou krajinou v Rade EÚ.

Štatistický úrad SR sa pripojil k tomuto významnému dňu prostredníctvom diseminačných a komunikačných aktivít, a to súborom zaujímavých štatistických produktov pre verejnosť, ako aj cielenou komunikáciou. V rámci pripraveného produktového balíka ponúka:

  • Demografickú publikáciu My v číslach – Pohyb obyvateľstva 2023, ktorá prináša kompletnú sadu dát o obyvateľstve za rok 2023 aj časové rady vybraných ukazovateľov od roku 2004. Publikácia obsahuje aj grafické spracovanie porovnávajúce vývoj ukazovateľov jednotlivých procesov a štruktúry obyvateľstva Slovenska.
  • Elektronickú publikáciu Slovensko: 20 rokov v EÚ, ktorá vo rozbaľovacej forme prináša tabuľkové prehľady s takmer 60 prierezovými ukazovateľmi z 11 štatistických tém. Prehľady obsahujú štatistické dáta za najaktuálnejší rok 2023 a prinášajú dlhodobý štatistický pohľad na zmeny a vývojové trendy od roku 2004. V súboroch sú dostupné jednoduché vizualizácie vybraných ukazovateľov doplnené o krátke textové interpretácie.
  • 12 dynamických grafov, ktoré sledujú vývoj 20 ukazovateľov o Slovensku zaznamenávajúcich rôzne oblasti spoločenského a ekonomického života, ako je napríklad obyvateľstvo, inflácia, bytová výstavba či cestovný ruch, a to v kontexte posledných dvadsiatich rokov.
  • Komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí, ktorá je cielene zameraná na prezentáciu vybraných medzinárodných štatistických dát. Vybratých je niekoľko zaujímavých ukazovateľov, v ktorých Slovensko dominuje a prevyšuje priemer EÚ.