Inflácia v domácnostiach dôchodcov klesla na 1,7 %

BRATISLAVA – Štatistický úrad SR okrem inflácie – indexov spotrebiteľských cien pre všetky typy domácností na Slovensku zverejňuje aj mieru rastu cien pre rôzne typy domácností podľa vybraných sociálnych skupín.

Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Ceny v domácnostiach zamestnancov ako aj v nízko príjmových domácnostiach v marci medzimesačne vzrástli  zhodne o 0,1 %. V domácnostiach dôchodcov sa ceny v porovnaní s februárom zvýšili o 0,2 %.

V medziročnom porovnaní dosiahol priemerný rast spotrebiteľských cien v domácnostiach zamestnancov 2,4 %, v nízkopríjmových domácnostiach  2,2 % a v domácnostiach dôchodcov 1,7 %.

V súhrne za tri mesiace roka 2024 spotrebiteľské ceny v priemere vzrástli domácnostiam zamestnancov o 3,3 %, nízkopríjmovým domácnostiam o 3,1 % a  domácnostiam dôchodcov o 2,6 %.

Zverejnenie inflácie pre rôzne typy domácností nadväzuje na publikovanie celkovej inflácie v SR. Marcové hodnoty sú dostupné od 15. apríla 2024 v informatívnej správe Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v marci 2024. Celková inflácia v SR dosiahla v medziročnom porovnaní hodnotu 2,3 %, medzimesačné ceny tovarov a služieb vzrástli o 0,1 %.