Kazachstan neche v budúcnosti dovážať potraviny

NURSULTAN – Ministerstvo poľnohospodárstva Kazachstanu má v úmysle dosiahnuť vysokú úroveň substitúcie dovážaných poľnohospodárskych výrobkov za 4 roky, informovala tlačová služba ministerstva poľnohospodárstva.

Podľa ministerstva poľnohospodárstva si Kazachstan zachováva významnú dovoznú závislosť od šiestich druhov výrobkov: jablká, salámy, syry a tvaroh, cukor a hydina.

V roku 2020 sa plánuje uvedenie do prevádzky 25 mliekarenských fariem s celkovou kapacitou 105 tisíc ton mlieka ročne, 11 nových závodov na spracovanie mäsa a hydinárske podniky. Plánuje sa aj položenie jabloňových sadov na 2 000 hektároch, začalo sa s výstavbou dvoch cukrovarov s celkovou výrobnou kapacitou 200 000 ton za rok, modernizujú sa tri existujúce cukrovary.