Ukrajina na dlhy v tomto roku potrebuje 9 mld. USD

KYJEV – V tomto roku Ukrajina použije na splatenie zahraničných pôžičiek približne 9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to zo Správy o inflácii Národnej banky Ukrajiny z januára tohto roku. Orignál právy v angličtine je tu. HDP je súčet hodnoty tovarov a služieb v národnom hospodárstve krajiny.

Potreba samotných prostriedkov v cudzej mene na splatenie dlhov Ukrajiny s prihliadnutím na splácanie dlhu v cudzej mene v roku 2020 presahuje 9 miliárd dolárov.

Ako sa uvádza v Správe o inflácii Národnej banky Ukrajiny uverejnenej na webovej stránke regulátora, tento rok, rovnako ako v minulosti, Ukrajina má pred sebou značné platy za  dlhy. Zároveň Národná banka Ukrajiny predpovedá pokles potrieb štátneho rozpočtu Ukrajiny pri financovaní  splácania dlhov vo vzťahu k HDP na 9,9% z 11,7% v roku 2019. Ako uviedla tlačová agentúra UNIAN, objem štátneho dlhu a štátom zaručeného dlhu Ukrajiny za rok 2019 vzrástol v dolárovom vyjadrení o 6,05 miliárd dolárov alebo o 7,7% na 84,36 miliárd dolárov.  Na začiatku tohto roka bol pomer štátneho a štátom zaručeného dlhu k HDP 50%.