Ekonomika SR vzrástla vo 4. štvrťroku o 1,4 % a za celý rok 2021 o 3 %, straty z prvého roka epidémie a pandémie COVID-9 však ešte nezmazala

BRATISLAVA – Polovica z 10 sledovaných skupín odvetví ekonomiky v posledných troch mesiacoch roka 2021 bola už nad úrovňou predkovidovej výkonnosti, najviac sa darilo obchodu. V súhrne za celý rok 2021 HDP zaostával za hodnotami spred pandémie o 1,5 %, priemyselná výkonnosť bola ešte nižšia, a to až o 7,4 %.

Hrubý domáci produkt (HDP) SR sa vo 4. štvrťroku 2021 medziročne zvýšil o 1,4 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Ekonomický vývoj sa udržal v kladných číslach počas celého roka 2021 najmä však pod vplyvom nižšej porovnávacej základne za rok 2020, kedy bola ekonomika vo všetkých štvrťrokoch v mínuse. Kým začiatkom roka 2021 bol hnacím motorom ešte zahraničný dopyt, v treťom a štvrtom štvrťroku roka to bol najmä domáci dopyt.