SKAU: bude odborno-metodická konferencia

BRATISLAVA – V polovici septembra (16. – 17. 9. 2021) bude Metodicko-odborná konferencia Slovenskej komory audítorov (SKAU).

V rámci nej predstavia problematiku týkajúca sa viacerých aktuálnych tém z oblasti auditu a pripravovanej novely zákona o účtovníctve.

Kvalitné lektorské obsadenie a výber tém konferencie, ktorá sa uskutoční v priestoroch Grand hotela Permon, naplnilo účastníkmi kapacitu konferencie.

Prvý deň konferencie bude v rámci troch panelových blokov venovaný digitalizácii profesie štatutárnych audítorov, rozvoju služieb štatutárnych audítorov a nakoniec verejnému sektoru a účtovníctvu. V rámci prvého bloku bude rozobraná problematika digitalizácie výkonu účtovníctva a štatutárneho auditu, ako aj previerky kvality auditu elektronickou formou. Ťažiskovými témami druhého bloku bude poskytovanie iných uisťovacích služieb v súčasných podmienkach regulácie profesie a vývoj regulácie profesie vo
svete a v EÚ vrátane noviniek v oblasti Medzinárodných audítorských štandardov (ISA). Záver prvého dňa odborného stretnutia bude venovaný informáciám týkajúcim sa témy účtovníctva a výkazníctva verejného sektora a pripravovanej novely zákona o účtovníctve.

Počas druhého dňa konferencie sa v rámci bloku venovanému zvyšovaniu odbornosti rozoberú vybrané ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj problematika vzdelávania ako neustála podpora odbornosti štatutárneho audítora. Záverečný blok bude venovaný vplyvu súčasnej pandemickej situácie na výkon štatutárneho auditu, téme štátnej pomoci a v tejto súvislosti aj aktuálnym najnovším platným usmerneniam pre štatutárnych audítorov.