Národný zúčtovací depozitár sa súdi s Európou

MOSKVA – Národný zúčtovací depozitár (NSD) Ruska  podal na Súdny dvor Európskej únie (EÚ) v Luxemburgu žalobu o zrušenie uložených obmedzení, uvádza web depozitára.

Poznamenáva sa, že účelom žaloby je dokázať nezákonnosť a neopodstatnenosť zaradenia NSD do sankčných zoznamov EÚ, v dôsledku čoho utrpeli ruskí a zahraniční investori. EÚ uvalila blokujúce sankcie na NSD 3. júna 2022.

Národný zúčtovací depozitár je jednou z kľúčových spoločností v ruskej finančnej infraštruktúre.

NSD so štatútom centrálneho depozitára Ruskej federácie poskytuje služby cenných papierov ustanovených federálnym zákonom č. 414-FZ zo dňa 7.12.2011 „O centrálnom depozitári“, ako aj iné ruské a zahraničné majetkové cenné papiere.

NSD je súčasťou skupiny Moscow Exchange Group a má ústredie v Moskve. NSD ponúka širokú škálu služieb vrátane hotovostných a zúčtovacích služieb, evidencie mimoburzových transakcií (úložisko), informačných služieb, riadenia likvidity a technologických služieb.

NSD sa naďalej neustále rozvíja ako infraštruktúrna základňa ekosystému finančného trhu. Cieľom NSD je tiež prispieť k implementácii národnej politiky pre digitalizáciu ekonomiky krajiny, vrátane vzniku novej triedy aktív pre investorov, ako aj ekosystémov pre ICO a cirkulácie digitálnych aktív.

Poskytujeme služby po obchodovaní v Rusku a sme aktívnym členom medzinárodného spoločenstva. Integrácia do globálneho finančného systému, mosty interakcie so zahraničnými depozitármi, ako aj naša dlhoročná odbornosť zaručujú našim klientom efektívnu prácu na zahraničných trhoch.