Rast globálnej ekonomiky môže spomaliť na 1,2 %

NEW YORK – Globálna ekonomika bude budúci rok rovnako slabá ako po finančnej kríze v roku 2009, tvrdia to ekonómoviaa z Inštitútu medzinárodných financií (IFF).

Podľa nich hrozí, že konflikt na Ukrajine prerastie do „večnej vojny“ a globálny ekonomický rast sa môže v roku 2023 spomaliť na 1,2 %.

„Závažnosť nadchádzajúceho úderu do globálneho HDP závisí najmä od trajektórie udalostí na Ukrajine,“ píšu analytici.

Podľa expertov IIF k spomaleniu ekonomického rastu dôjde v Európe, čo malo najväčší vplyv na CBO. Očakáva sa teda, že ekonomika eurozóny sa po prudkom poklese spotrebiteľskej a podnikateľskej dôvery zníži o 2 %. V USA by medzitým mohol HDP vzrásť o 1 %, zatiaľ čo Latinská Amerika bude „pozitívne vyčnievať“, keďže exportéri komodít budú ťažiť z výhod vysokých cien potravín a energií. Predpokladá sa, že HDP Latinskej Ameriky vzrastie o 1,2 %.

Jediným najväčším ťahúňom globálnej ekonomiky bude podľa analytikov IIF budúci rok Čína, kde sa reštriktívne opatrenia súvisiace s COVID-19 pravdepodobne zmiernia.

Inštitút medzinárodných financií ( IIF ) je asociácia alebo obchodná skupina pre globálne odvetvie finančných služieb. Bola vytvorená 38 bankami popredných priemyselných krajín v roku 1983 v reakcii na medzinárodnú dlhovú krízu zo začiatku 80. rokov  a odvtedy sa rozšírila na zastúpenie viac ako 450 firiem z viac ako 70 krajín. Členmi IIF sú komerčné a investičné banky, správcovia aktív, poisťovne, suverénne investičné fondy, hedžové fondy, centrálne banky a rozvojové banky.

Poslaním IIF je podporovať finančný sektor v obozretnom riadení rizík; rozvíjať spoľahlivé priemyselné postupy; a obhajovať regulačné, finančné a hospodárske politiky, ktoré sú v širokom záujme jej členov a podporujú globálnu finančnú stabilitu a udržateľný hospodársky rast.