Prestaňtme si pozerať do hrncov a do postelí

BRATISLAVA – Anglický filozof John Locke ako prvý napísal, že telo človeka je jeho vlastníctvom.

Na Slovensku to neplatí.  O telá občanov sa starajú iní občania. Rozprávajú o tom kto a čo so so svojím telom robí. Dokonca rozprávajú o tom, čo robia so svojím vlastným telom. Človek sa nesťačí čudovať.   Nestačí im vlastné telo, ale zaujímajú sa o telá v celej spoločnosti. Na Slovensku máme politické strany, ktoré chcú diktovať to čo, kto a s kým má robiť v posteli.

Existuje veľmi zaujímavý obraz Salvatora Dalí. Volá sa Veľký Masturbátor (1929).  Odráža stav politickej diskusie na Slovensku.

Výroky na tému pohľadu do postele sú grobianstvo, chuligánstvo, jazyk ošípaných a jazyk tých, čo kydajú hnoj. Kto ich reprodukuje, reprodukuje hnoj a primitivizmus. Masturbácia je oveľa inteligentnejší jav.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.