Komentár Úradu pre informácie a tlač MZV Ruska k piatemu výročím leteckého nešťastia letu MH17

Pred 5. rokmi – 17. júla 2014 – došlo v nebi nad východnou Ukrajinou k havárii civilného dopravného lietadla Boeing leteckej spoločnosti Malaysia Airlines, letiaceho na linke z Amsterdamu do Kuala Lumpuru, pri ktorom zahynulo 298 ľudí.

Táto tragédia sa, žiaľ, stala nástrojom špinavej politickej hry. Hneď od prvých hodín, ak nie minút sa ako mávnutím ruky v médiách, a potom aj z úst západných politických činiteľov zosypali na adresu Ruska a jej vedúcich predstaviteľov obvinenia zo smrti nevinných ľudí. Všetky pracovné verzie obidvoch vyšetrovaní iniciovaných v spojitosti s nešťastím – technického, ktoré malo určiť príčinu pádu Boeinga a trestného, ktoré viedlo k hľadaniu konkrétnych osôb vinných z toho, čo sa stalo – boli zvolené výlučne s cieľom zdôvodnenia obvinení Ruska a jeho účasti na leteckom nešťastí. Všetky fakty získané v ich priebehu sa interpretovali len s jedným – obviňujúcim – zámerom a tie, ktoré nezapadali do počiatočnej verzie – sa mlčky zavrhovali alebo odmietali pod vymyslenými zámienkami. Rusku tiež vyčítajú nedostatočnú spoluprácu s vyšetrovateľmi, vytváranie prekážok pri vyšetrovaní.

Všetci vieme, že to tak nie je. Ruská strana v súlade s Rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 2166 vždy poskytovala a bude poskytovať pomoc pri zisťovaní pravdy a pri trestnom stíhaní reálnych a nie vopred určených vinníkov toho, čo sa stalo.

Hoci Rusku nebola umožnená účasť na vyšetrovaní, od prvého dňa tragédie spolupracovalo s Holandskom, holandskou Radou pre otázky bezpečnosti, Spoločným vyšetrovacím tímom (JIT), poskytovalo všetky informácie k havárii MH17, ktoré malo k dispozícii. Odoslali sme výsledky modelového experimentu, ktorý vykonal koncern Almaz-Antej, primárne radarové dáta, ktoré vyvracali možnosť odpálenia rakety z územia, ktoré vytrvalo označovalo technické vyšetrovanie príčin nešťastia a teraz aj JIT, na žiadosť vyšetrovateľov bola prvýkrát v dejinách odtajnená dokumentácia s charakteristikou rakiet ZRK BUK, bolo dokázané ukrajinské vlastníctvo rakety, ktorá zostrelila, podľa verzie JIT, lietadlo a mnoho iného. Bohužiaľ sa všetky tieto unikátne údaje v rámci vyšetrovacích procedúr vytrvalo ignorujú a v priebehu informačných akcií JIT sa jednoducho zamlčujú, čím celý proces stále viac pripomína propagandistickú politickú šou.

Dôkazná základňa sa pri tom opiera o značne pochybné informačné zdroje: sociálne siete, fotografie a video materiály zlej kvality, ničím nepodložené údaje ukrajinských spravodajských služieb, vyšetrovania údajných nezávislých blogerov. Niet divu, že pri takom prístupe JIT neumožnila hneď prístup k vyšetrovaniu Malajzii, ktorá, ako je to zjavné z posledných vyhlásení oficiálnych predstaviteľov tejto krajiny a z reakcií v spoločenstve expertov, nemá v úmysle ponáhľať sa s obvineniami. Rozpaky vyvoláva aj zákaz zverejňovania akýchkoľvek údajov bez súhlasu všetkých účastníkov Tímu, vrátane Ukrajiny.

Tým sa ľahko vysvetľuje neprítomnosť akýchkoľvek alternatívnych verzií vzniknutej situácie ako aj to, že po uplynutí piatich rokov, napriek optimizmu, ktorý zaznel nedávno na tlačovej besede JIT, neboli dosiahnuté presvedčivé úspechy.

Súčasne neboli vznesené žiadne obvinenia na adresu Ukrajiny v spojitosti s neuzavretím jej vzdušného priestoru v oblasti nad ozbrojeným konfliktom, hoci sa tento fakt stal predmetom žalôb v Európskom súde pre ľudské práva na Ukrajinu.

Bez ohľadu na zaujatý postoj voči Rusku sú ruské strany naďalej pripravené k spolupráci. Sme presvedčení, že cesta k pravde vedie len cez dialóg a spoluprácu.

Chceli by sme poznamenať, že ak by vyšetrovanie zaujalo podobný postoj, včas bralo do úvahy našu kritiku a v plnej miere zohľadňovalo naše návrhy, potom by sa možno bola dala podstatne zlepšiť kvalita tak technického ako aj trestného vyšetrovania.

Rusko na vlastnej koži poznalo, ako neľahko sa prežíva podobná ťažká strata, naši občania sa neraz stali obeťami leteckých incidentov. Dobre si pamätáme tragédiu nad Čiernym morom v roku 2001, keď bolo lietadlo leteckej spoločnosti Sibír zasiahnuté raketou zem-vzduch, odpálenou ukrajinskými vojakmi.

Pri tom holandské orgány, nech to znie akokoľvek poľutovaniahodne, stále častejšie zneužívajú city a žiaľ osôb, ktorých príbuzní zahynuli počas letu MH17, dovolávajú sa princípov spravodlivosti a potrestania vinníkov, využívajú ich asociácie a združenia ako nejaké baranidlo na presadzovanie vo svetovej spoločenskej mienke téz o účasti Ruska a nevyhnutnosti preniesť práve na našu krajinu zodpovednosť za vyplatenie náležitých kompenzácií.

Sme presvedčení, že len skutočne depolitizovaný a profesionálny prístup k vyšetrovaniu umožní definitívne určiť príčinu toho, čo sa stalo a dopátrať sa pravdy.

Vyzývame Spoločný vyšetrovací tím, aby sa sústredil na základnú svoju úlohu – na nezaujatú analýzu všetkých údajov, ktoré má k dispozícii, na zistenie skutočných príčin toho, čo sa stalo a na hľadanie skutočných vinníkov v tejto tragédii. To ako prv prebiehalo a naďalej prebieha vyšetrovanie nám neumožňuje hovoriť o jeho nezaujatosti a nezávislosti. Kvalita tak zvaných „dôkazov“ predstavených počas tlačovej konferencie JIT svedčí skôr o opaku – o zameraní sa na prispôsobovanie faktov – a ak máme nazvať veci svojimi menami – na domnienky a falzifikáty – podľa určitej, vopred prijatej verzie so zameraním sa na obvinenia voči Rusku.