Hornák: Ivermectin dnes pomáha zachraňovať ľudí

BRATSIALAVA – Príbeh Ivermectinu začal na Slovensku odmietaním. Ako by mohol preparát proti parazitom účinkovať proti Covidu?

Veď ho zverolekári majú v brašniach a podávajú zvieratám na odčervenie. Že neexistujú relevantné štúdie a že aj tie, ktoré sú, pochádzajú z chudobných, teda nedôveryhodných štátov. Nuž, práve v tých chudobných štátoch je veľa parazitálnych ochorení, preto aj veľa pacientom je Ivermectin podávaný. Z týchto veľa pacientov sa nejakí nakazia aj Coronavírom a zistí sa, že majú lepší priebeh, ako tí, čo ich parazity netrápia a Ivermectin nebrali.

Lekári následne začnú nasadzovať liek aj pacientom s len príznakmi Covidu a Ivermectin zaberá. Tak po rôznych linkách doletel chýr do vyspelého sveta, vrátane na trochu menej vyspelé Slovensko. A po odmietaní sa zrazu stal akceptovaným a čoraz viac lekárov v snahe lege artis a v duchu Hypokratovej prísahy liečiť pacientov sa snaží liek predpisovať. A tak sa začína slovenský príbeh ako z obdobia nedostatkového socializmu.
Ivermectin je vhodné podať pri prvých príznakoch, preto je rozumné, že ho predpíše lekár trebárs po telefonickej konzultácii s pozitívnym pacientom. V mnohých prípadoch včasné podanie zabráni zhoršeniu priebehu aj potrebe hospitalizácie. Pacient nemusí prekročiť perimeter špitálu a vôbec zaťažiť nemocnicu.
Ale na Slovensku, na duchom osvietenom Ministerstve zdravotníctva pri rannej modlidbe rozhodnú, že Ivermectin sa bude dodávať len do špitálov. Dostane ho len chorobou už riadne zhumpľovaný pacient, ktorému možno pomôže, ale napriek tomu obsadí drahé a na personál náročné lôžko. Je to podobne, ako podávať Remdesivir pacientom, čo už stihli posledné pomazanie.
Neviem, či zamýšľaný, ale má to aj iný dôsledok okrem preťažených nemocníc a pohrebníctiev. Vytvoril sa nedostatok pri rastúcom dopyte. Ak je niečo pôvodne zadarmp (nielen) na Slovensku nedostatkové, vytvorí sa pre to trh s riadnymi cenami.
Balenie Ivercmectinu už ide po 100EUR. Dá sa zohnať, asi je ho v nemocniciach prebytok. V tom rozvojovom svete, v generickej forme stojí balenie jednotky eúr. Očakávam od Ministerstva zdravotníctva, že okamžite zabezpečí dostatok Ivermectinu aj ostatných podporných liekov pre slovenské lekárne, alebo nech dá tento liek do voľného obehu, aby sa oň mohol postarať trh a zabrániť tak obetiam, ktoré by mohla včasná liečba zachrániť.
Igor Hornák, autor je členom redakčnej rady portálu www.financnenoviny.com