Klub 500: vláda a nová filozofia boja proti COVID-19

BRATISLAVA – Klub 500 vyzýva vládu, aby zabezpečila účinnejšie prostriedky a opatrenia na boj s pandémiou koronavírusu.

Na jednej strane by mala prijať účinný program prevencie, distribuovať  „záchranné  balíčky“  pre pozitívne testovaných a „preventívne balíčky“ pre ostatných obyvateľov. Na strane druhej je nevyhnutné prehodnotiť súčasné opatrenia a ich účinnosť vrátane „povinného“ plošného testovania. Vláda by okrem toho mala prioritne urobiť všetky kroky k tomu, aby sa žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl povinne vrátili do školských lavíc.

Z pohľadu Klubu 500 je základnou chybou, ktorej sa Slovenská republika v boji s COVID-19 v roku 2020 dopustila, že od začiatku pandémie posielala pozitívnych ľudí do karantény bez zabezpečenia liekov, vitamínov a podporných prostriedkov na posilnenie imunity, tak aby sa zmiernil priebeh ochorenia.

Klub 500 predpokladá, že členovia pandemickej komisie už minulý rok museli vedieť o existencii podporných liekov na posilnenie imunity a antivirotík, používaných v zahraničí na liečbu a prevenciu ohorenia COVID-19. Slovenská republika žiaľ nekonala a na schválenie Ministerstvom zdravotníctva SR musela čakať až do februára tohto roku. Dôsledkom je znepokojujúca pandemická situácia, alarmujúci stav v nemocniciach a chýbajúce lieky na podpornú liečbu ochorenia COVID-19.  Práve rýchla a účinná liečba, nasadená okamžite po pozitívnom testovaní, môže totiž v mnohých prípadoch zabrániť komplikáciám u pacientov s COVID-19 a znížiť enormný nápor na nemocnice.

Klub 500 navrhuje zavedenie „záchranného balíčka“, zloženého z liekov na podporu imunity, antivirotík, vitamínov, pokynov na užívanie, odporúčanej životospráve počas liečby a karantény, ktorý by mal byť okamžite po pozitívnom testovaní predpísaný a doručený každému pozitívnemu občanovi. V tejto súvislosti zamestnávatelia združení v Klube 500 podporujú výzvu Zväzu ambulantných poskytovateľov, aby Ministerstvo zdravotníctva SR zabezpečilo pre pacientov dostatok liekov proti ochoreniu COVID-19.

Klub 500 zároveň navrhuje zavedenie „preventívneho balíčka“ pre všetkých obyvateľov, ktorý by mal byť distribuovaný každému občanovi SR a ktorý by mal obsahovať základné vitamínové doplnky, výživové doplnky na posilnenie imunity a propagačný materiál o posilňovaní imunity a životospráve v čase koronakrízy.

Klub 500 preto vyzýva pandemickú komisiu a vládu SR, aby urýchlene, dôsledne a kriticky vyhodnotila účinnosť zavedených opatrení, vrátane systému „povinného“ plošného testovania a zákazu vychádzania a aby prijala nový súbor opatrení, založený viac na dôvere a prevencii ako na zastrašovaní a vyhrážaní sa. Klub 500 zároveň odporúča prizvanie ďalších odborníkov do pandemickej komisie, nakoľko z pohľadu zamestnávateľov sa systém „zacyklil“.

Klub 500 preferuje postupné otváranie a uvoľňovanie opatrení v najmenej rizikových oblastiach života, ako sú servisy, malé prevádzky a vonkajšie športoviská, za prísnych epidemiologických pravidiel.

Vláda by okrem toho mala prioritne urobiť všetky kroky k tomu, aby sa žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl povinne vrátili do školských lavíc a mala by vypracovať systém na ich pravidelné testovanie. Len zdravý a vzdelaný národ totiž môže totiž podľa Klubu 500 tvoriť hodnoty, z ktorých bude profitovať ekonomika i celá spoločnosť.