Výročná konferencia OBSE sa zameriava na budovanie odolnosti voči kybernetickým hrozbám

ŁÓDŹ – Výročná konferencia OBSE o kybernetickej/IKT bezpečnosti, ktorá sa konala 20. a 21. októbra v poľskom Lodži, bola zameraná na zvyšovanie odolnosti spoločnosti voči kybernetickým hrozbám prostredníctvom zvýšenej informovanosti a vzdelávania verejnosti.

„Organizácia konferencie OBSE o kybernetickej bezpečnosti je teraz dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. O to viac, že ​​zákerná kybernetická aktivita je neoddeliteľnou súčasťou ruskej agresie proti Ukrajine,“ povedal úradujúci predseda OBSE, poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau. „Sofistikovanosť škodlivých kybernetických aktivít spolu so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou robí budovanie a udržiavanie kybernetickej odolnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,“ dodal.

„Táto konferencia kladie dôraz na budovanie odolnosti spoločnosti – a to je životne dôležité. Zvyšovanie povedomia verejnosti o kybernetických hrozbách je naliehavou úlohou každého z našich účastníckych štátov,“ povedala generálna tajomníčka OBSE Helga Maria Schmid. „Ako rastie naša závislosť na digitálnych produktoch, musíme posilniť verejné znalosti o rizikách a o tom, ako ich zmierniť.“

Počas dvoch dní sa zíde celý rad národných zástupcov, odborníkov z verejného aj súkromného sektora, mimovládnych organizácií a akademickej obce na stretnutiach o mnohostranných prístupoch k boju proti hrozbám v kybernetickom priestore. Stretnutia budú pozostávať z panelových debát, po ktorých budú nasledovať otázky a komentáre publika.

Kyberpriestor je kľúčovou súčasťou komplexného prístupu OBSE k bezpečnosti. S neustále sa hroziacou hrozbou zo strany štátnych aj neštátnych aktérov nebola potreba kybernetickej/ICT bezpečnosti pre všetky zúčastnené štáty a ich príslušných občanov nikdy jasnejšia. V súlade s tým bude OBSE naďalej uprednostňovať spoluprácu v oblasti kybernetickej/ICT bezpečnosti na všetkých úrovniach.