ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – holandská choroba

Holandská choroba je v ekonómii označenie paradoxu, keď ľahké zisky z prírodných zdrojov a ich vývozu vedú k výraznému zhodnoteniu meny, čo oslabí domáci sekundárny sektor a v dôsledku i celé národné hospodárstvo, ktoré sa stane závislým na výkyvoch medzinárodnej ceny hlavnej vyváženej. Ide o jeden z problémov tvoriacich prekliatie prírodných zdrojov.

S označením holandská choroba prišiel v roku 1977 týždenník The Economist pri popise ťažkostí holandského hospodárstva, ktoré postihla holandská choroba po objavení Groningenského ložiska zemného plynu v roku 1959. . Posilnenie domácej meny malo negatívny vplyv na ostatné sektory ekonomiky a prepad investícií, napríklad nezamestnanosť stúpla z 1,1 % v roku 1970 na 5,1 % v roku 1977.

Ďalšie príklady ochorenia holandskou chorobou sú Venezuela, Rusko, alebo Nórsko, všetky v dôsledku ťažby ropy a zemného plynu.