Marián Kollár: A je dobojované…

Staré slovenské príslovie hovorí. Ak sa Ti niečo podarí, treba sa poďakovať. 

Dovoľte mi, aby som sa aj ja dnes, v tejto mimoriadnej chvíli, poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o tento mimoriadny úspech. Úspech, ktorý znamená pre slovenské zdravotníctvo podstatne viac, ako si dnes my všetci vieme predstaviť a jeho dôsledky si naplno uvedomiť. Je tu príležitosť otvoriť novú éru pokroku, úrovne a kvality slovenského zdravotníctva. Nie všetko, čo potrebuje naše zdravotníctvo, obsiahli naše požiadavky. Ale dnes bol položený základ zásadných zmien na jeho fungovanie. Už by nám nemali lekári odchádzať za lepšími mzdovými podmienkami do okolitých štátov. Všetci si uvedomujeme, že prijatím memoranda, podpísaného papiera sa nič samé od seba nespraví. Až nasledujúce dni, mesiace, roky nám ukážu, či sa prijaté myšlienky dostanú aj do praxe. A toto je cesta , ktorá je oveľa náročnejšia a dlhšia ako cesta, ktorou sme prešli za posledné mesiace. Do budúcna je dôležité aby ostal spokojný nielen lekár – zdravotník, ale predovšetkým pacient. A to bude záležať od každého jedného z nás a zároveň od nás všetkých. Ale prísľub na zmenu svoj základ dostal. Nakoľko táto zmena si bude vyžadovať dlhšie časové obdobie, veľmi bude záležať či prichádzajúca generácia politikov si osvojí prioritu zdravotníctva reálne vo svojej práci, alebo ostane zas len predvolebnou rétorikou.

Všetci veľmi dobre vieme, že sebalepšia myšlienka, úmysel, bez reálneho naplnenia a uplatnenia ostáva len želaním.

Ešte raz ďakujem, v prvom rade všetkým lekárom , ktorí až do dnešného dňa vydržali vo výpovediach a verili v úspech. Oceňujem vedenie LOZ, že dokázali vyrokovať nádejné podmienky na zlepšenie situácie v zdravotníctve. Ďakujem všetkým ostatným lekárom za podporu našich požiadaviek, za jednotný prístup, ale i odmietnutie nič neriešiacich „ tzv. slabilizačných príspevkov“, ďakujem všetkým občanom – pacientom za podporu a pochopenie,  že v tomto, sme všetci na jednej lodi. Ďakujem mediam, za ich skvelý objektívny a podporný prístup a pochopenie, ktorý nám až doteraz od nich veľmi chýbali. Ďakujem i politikom a všetkým tým, ktorí sa o tento úspech akýmkoľvek spôsobom zaslúžili.

Som trochu hrdý aj ja, že sa mi podarilo v tých rozhodujúcich chvíľach presvedčiť predstaviteľov LOZ, že jediná cesta k úspechu vedie len cez podanie výpovedí z pracovného pomeru. A ostatné už nabralo spád, presne taký, ako malo.

Čo dodať na záver? Cesta i ciele sú stanovené a bude záležať len od nás, ako sa tejto situácie zhostíme. Nič nie je vyhraté a všetko sa môže na tejto dlhej ceste ešte pokaziť. To nám ukázal aj postoj vedenia Slovenskej lekárskej komory. Názorná ukážka toho , že všetko je len a len o ľuďoch a osobnostiach.

Tie v Lekárskom odborovom združení nechýbali.

Marián Kollár, zakladateľ Lekárskych odborových zväzov