Možné opatrenia, ktoré povedú k stabilzácii ekonomiky

BRATISLAVA – V súćanosti je svetová ekonomika postihnutá dôsledkami rozšírenia koronovírusu vo svete. Ako autor si myslím, že vláda by mala zavieť nasledovné opatrenia:

 1. Pozastaviť všetky exekúcie najmenej na pol roka, prípadne do odvolania.
 2. Znížiť platby zdravotného a sociálneho poistenia na polovicu pre všetkých zamestnancov všetkých firiem. Na pol roka, prípadne až do odolania.
 3. Znížiť daň z príjmu právnických a fyzických osôb (živnostníkov) na 10%. Týka sa to mikrofiriem, malých a stredných firiem.
 4. Znížiť bankový odvod na  nulu.
 5. Zaviazať komerčné banky, aby dočasne prestali žiadať splátky spotrebných, komerčných a hypotekárnych úverov. Banky by mali reštrukturalizovať dané úvery tak, aby sa predĺžila ich splatnosť.
 6. Zaviazať komerčné banky, aby dočasne pozastavili splátky úverov pre malé a stredné podniky.
 7. Presmerovať príspevky na obedy, priamo k rodičom.
 8. Platiť rodičom na každé dieťa do 6 rokov 30 eur mesačne ako kompenzáciu toho, že rodičia prišli o mzdu, alebo, že sa im znížila mzda.
 9. Zabezpečiť zľavu u operátorov internetovej komunikácie pre celú populáciu.
 10. Posilniť a teda zvýšiť platby pre verejné médiá tak, aby zabezpečili objektívne a nestranné informovanie o súčasnej situácii.
 11. Iniciovať verejné práce pre všetkých obyvateľov, ktorí môžu vo voľnom čase robiť niečo pre verejnosť. Za mzdu, alebo odmenu.
 12. Iniciovať prácu dobrovoľných zamestnancov v sektore zdravotníctva za reálnu odmenu.
 13. Vyplatiť zamestnancom zdravotníckych zariadení prémiu za ich obetavosť, vo verejných, ale aj súkromných zdravotníckych zariadeniach.
Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.