Prehľad vládnych opatrení v súvislosti s COVID-19

BRATISLAVA / PRAHA – Aj keď sa šírenie pandémie COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky spomaľuje, zvoľnenie však zatiaľ nie je viditeľné na množstve prijímaných opatrení.

Aby ste ostali jasne a zrozumiteľne informovaní, prinášame Vám prehľad právnych noviniek z oblasti krízovej legislatívy, ktorý budeme pravidelne aktualizovať. Predchádzajúci zrozumiteľné súhrny vládných krízových opatrení nájdete tutu a tu. Najnovší prehľad je tu.