Parlament: mimoriadna daň zo zisku z ruskej ropy

BRATISLAVA – V Národnej rade Slovenskej republiky je návrh zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou. Za túto výhodu sa považuje cena ropy dovážanej z Ruskej federácie. Firmy z krajina ju predávajú so zľavou.

Predkladaným návrhom dochádza k zavedeniu dane z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou. Zdaňovacím obdobím bude kalendárny mesiac. Daňovníkom je držiteľ špecifického živnostenského oprávnenia, na základe ktorého je oprávnený vyrábať výrobky z ropy a chemicky ropu spracovávať. Daň sa bude počítať ako súčin množstva ropy s pôvodom v Ruskej federácii v bareloch obstaranej daňovníkom v príslušnom zdaňovacom období a rozdielu medzi referenčnou cenou a priemernou cenou obstarania zníženého o 5 USD.

 Daň

Navrhovaná daň nie jedinou daňou, ktorá je spojená s uhľovodíkovými palivami. Najznámejšia je spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty.

Nová daň je oprávneným nákladom. Podnik Slovnaft túto daň môže premietnuť do konečnej ceny spotrebiteľovi. Bude to viesť k tomu, že benzín bude drahší o 10 centov. Tvrdenie o tom, že daň nemôže byť oprávneným nákladom je ekonomický nezmysel.

Nikoho nezaujíma to, že firma akumuluje zisky, tak preto aby ich reinvestovala do nových technológii. Nikoho nezaujíma ani to, že Slovnaft je súčasťou medzinárodnej firmy MOL. Tá má akcie na burzách v Budapešti a vo Varšave. Vlastnia ich aj investori z USA. Členom dozornej rady MOL je Ivan Mikloš. K mimoriadnej dani sa ešte nevyjadril

Embargo na ropu z Ruskej federácie, prípadne jej mimoriadne zdanenie, vychádza z tvrdenia, že ak sa obmedzí dovoz ropy z Ruskej federácie, tak tým skôr sa skončí konflikt na Ukrajine. Na Slovensku tento zákon presadili bývalí novinári Peter Kremský a Karel Hirman. Podobné zákony nemajú žiaden vplyv na platobnú bilanciu Ruskej federácie. V roku 2021 bola v prebytku. Dnes má trojnárodne vyšší prebytok a je 183, 1 miliardy dolárov. O novinároch v politike viac tu.

Ropu z Ruskej federácie najviac kupujú Čína a India. Ropa sa predáva aj tak, že v neutrálnych medzinárodných vodách sa prečerpáva z tankera do tankera.

Zákon

V návrhu zákona ustanovené povinnosti daňovníka ako je oznamovacia povinnosť a spôsob zaplatenia dane. V nadväznosti na tento nový zákon sa v samostatných článkoch upravuje aj daňový poriadok a zákon o dani z príjmov. Návrh zákona nebol predmetom vnútro komunitárneho pripomienkového konania.  Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Treba poznamenať, že zákon ako hovoria predkladatelia, má pozitívny vplyv na verejné financie, ale súčasne má negatívny vplyv na hospodárenie firmy.
A teraz si položme niekoľko otázok. Ak bude existovať mimoriadne zdanenie firmy Slovnaft, bude aj zdanenie iných firiem, ktoré kupujú iné suroviny v Ruskej federácie,  v Slovenskej republike?

Iné komodity?

Bude osobitne zdanené atómové palivo z firmy TVEL? Bude špeciálne zdanené uhlie z Ruskej federácie? Bude špeciálne zdanená preglejka z Ruskej federácie? A čo ešte bude špeciálne zdanené? Je veľa komodít, ktoré sa dovážajú z Ruskej federácie na Slovensko. Na ich špeciálne zdanenie súdruhovia zabudli.

Iné krajiny?

V USA neplatilo embargo na dovoz titánu a hliníka  z Ruskej federácie pre firmu Boeing. V USA nebola špeciálna daň pre podnik Boeing. Okrem toho USA dovážali z Ruskej federácie najsilnejšie raketové motory zo série RDS, ktoré pôvodne vznikli pre sovietsky let na Mesiac. Americká vesmírna agentúra NASA neplatí za tieto motory špeciálnu daň. Motory série RDS vyvážané do USA najefektívnejšie spaľovanie raketového paliva. Americká vesmírna agentúra NASA spolupracuje s ruskou vesmírnou agentúrou Roskosmos. Týka sa to hlavne spoločných krížových letov. Čo to znamená? Americkí kozmonauti lietajú na Medzinárodnú vesmírnu stanicu
Titán a hliník z Ruskej federácie dováža aj európska firma Airbus. Jej zisky nie sú zdaňované mimoriadnou daňou.