Prevencia COVID-19 v skupine MOL v číslach: 16,4 milióna eur na opatrenia, 4,1 mil. eur na podporu 

BUDAPEŠŤ / BRATISLAVA –Počas pandémie v strednej a východnej Európe zaviedla Skupina MOL preventívne opatrenia a investovala do ochrany zamestnancov a zákazníkov pred  Covid-19 vyše 16,4 milióna eur. Informuje o tom spoločnosť.

K dnešnému dňu poskytla na ochranu pred koronavírusom viac ako 8 miliónov masiek, 14 miliónov párov rukavíc, 170-tisíc litrov dezinfekčného prostriedku a takmer 300-tisíc testov na koronavírus. K tomu ponúkla zamestnancom očkovanie v rámci kritickej infraštruktúry. Popri svojich záväzkoch a aktivitách v oblasti spoločenskej zodpovednosti venovala Skupina MOL v súvislosti s pandémiou viac ako 4,1 milióna eur na podporu zdravotnej starostlivosti.

„Skupina MOL podnikla okamžité kroky na ochranu zamestnancov a zákazníkov, a zároveň zaistila bezpečnosť dodávok svojich produktov v mnohých krajinách regiónu. Máme však aj ďalšiu zodpovednosť. Veľká spoločnosť ako Skupina MOL je tiež zodpovedná za sociálno-ekonomickú prosperitu lokálnych komunít aj spoločností ako celku, pričom niekedy zastáva úlohy, ktoré za normálnych okolností zastrešujú verejné orgány. V čase krízy musíme rýchlo konať, využiť svoje zdroje a podať pomocnú ruku. Som hrdý na naše členské spoločnosti, dcérske spoločnosti a kolegov, ktorí pri zvládaní krízy pomohli svojimi schopnosťami, kapacitami a infraštruktúrou. Skupina MOL je dnes, viac ako kedykoľvek predtým, odhodlaná podporovať zdravotníctvo, deti a mládež, kultúru a veľa ďalších oblastí, ktoré sa v súčasných zložitých časoch nezaobídu bez pomoci,“ uviedol József Molnár, generálny riaditeľ skupiny MOL.

 

Spoločnosť MOL Maďarsko pomohla pri prevencii krízy v maďarskom zdravotníctve darom vo výške približne 1,2 milióna eur, ktorý bol využitý vo viacerých oblastiach. V uplynulom roku dostali maďarské nemocnice 33 ventilačných podporných zariadení a prístrojov na umelú ventiláciu. Rôznym inštitúciám spoločnosť darovala takmer 80-tisíc litrov dezinfekčných prostriedkov na ruky a povrchy. Ako poďakovanie za mimoriadne úsilie dostali zdravotnícki pracovníci na čerpacích staniciach MOL bezplatne 118-tisíc šálok kávy a spoločnosť MOL Maďarsko im ponúkla službu zdieľania automobilov MOL LIMO na bezpečnú prepravu do práce. V Maďarsku zorganizovala spoločnosť MOL spolu so svojimi partnermi v oblasti zdravotnej služby očkovanie zamestnancov. Očkovať sa mohli nielen zamestnanci, ktorí v rafinérii Duna prevádzkujú kritickú infraštruktúru, ale aj všetci zamestnanci bez ohľadu na pracovnú pozíciu. Pre všetkých zamestnancov spoločnosť zabezpečila tiež pravidelné testovanie pomocou PCR a antigénových testov. Zamestnanci, ktorí ochorenie prekonali, majú k dispozícii aj post-covidový skríning.

INA, chorvátsky člen Skupiny MOL, darovala chorvátskym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, rôznym inštitúciám a mimovládnym organizáciám vyše 409-tisíc eur. Doterajšie náklady spoločnosti, týkajúce sa prevencie ochorenia Covid-19, presiahli 2,9 milióna eur. Súčasťou preventívnych opatrení bol nákup troch miliónov ochranných masiek a 1,5 milióna párov rukavíc.

Slovnaft venoval slovenským nemocniciam 19 pľúcnych ventilátorov v hodnote viac ako 440-tisíc eur a zamestnanci čerpacích staníc rozdali zdravotníkom viac ako 61-tisíc šálok kávy Fresh Corner. Spoločnosť začala vyrábať vlastnú dezinfekciu Slovnaft Hygi Fluid a venovala 33-tisíc litrov v hodnote asi 196-tisíc eur sociálnym inštitúciám. Slovnaft investoval do ochrany zamestnancov a zákazníkov viac ako 5 miliónov eur. Náklady pokrývali ochranné prostriedky, ako generátory ozónu, plazmové čističe vzduchu, dezinfekčné prostriedky, testy, ochranné masky, a tiež očkovanie proti chrípke a pneumokokom. Spoločnosť pravidelne testovala svojich zamestnancov, rodinných príslušníkov aj dodávateľov prostredníctvom PCR a antigénových testov a podieľala sa aj na podpore očkovania svojich zamestnancov, takže aktuálna miera zaočkovanosti 45 % je najvyššia v Skupine MOL.

V Českej republike darovala spoločnosť MOL Česká republika nemocniciam tri pľúcne ventilátory a zdravotníckemu personálu poskytla na čerpacích staniciach bezplatne 65-tisíc šálok kávy v celkovej hodnote takmer 280-tisíc eur.

Spoločnosť MOL Srbsko venovala motorové palivá a financie na nákup zdravotníckeho vybavenia približne 18-tisíc eur. Na ochranu zamestnancov na prevádzkach, čerpacích staniciach a v skladoch motorových palív spoločnosť kúpila 86 600 masiek a 23 760 rukavíc.

Spoločnosť MOL Romania na podporu boja proti koronavírusu poskytla financie v celkovej výške takmer 1,1 milióna  eur. Šli najmä do vybavenia rumunských nemocníc.

Spoločnosť MOL Pakistan venovala vyše 16-tisíc eur na zriadenie karanténneho strediska v Islamabade a darovala lokálnym komunitám na miestach, kde pôsobí, ochranné prostriedky v hodnote 5300 eur. Spoločnosť vykonala viac ako 8200 testov na koronavírus a do preventívnych opatrení v priestoroch MOL Pakistan a v teréne investovala takmer 200-tisíc eur.

Skupina MOL začala v rámci efektívnej prevencie ochorenia Covid-19 vyrábať v čase celosvetového nedostatku vlastné dezinfekčné prostriedky v Maďarsku, Chorvátsku a na Slovensku. V Maďarsku spoločnosť MOL za jediný týždeň transformovala prevádzku na výrobu kvapalín do ostrekovačov na výrobu dezinfekčných prostriedkov na ruky a povrchy na báze etanolu. Za rok sa tam vyrobilo 4,5 milióna litrov dezinfekčných prostriedkov pre inštitúcie, ktoré v boji proti koronavírusu zohrávajú kľúčovú úlohu – nemocnice, školy, domovy dôchodcov, verejné služby a podobne. Tieto dezinfekčné prostriedky sú už zákazníkom dostupné aj v sieti čerpacích staníc MOL.

Skupina MOL vyzvala v interných komunikačných kampaniach všetkých zamestnancov, aby sa dali zaočkovať proti Covid-19. Skupina tiež spustila online službu na podporu duševného zdravia Mental Hygi pre zamestnancov, ktorí hľadajú podporu.

 

Napriek extrémne náročnému obdobiu od marca 2020 sa Skupine MOL podarilo zabezpečiť plynulé dodávky energie a energetickú bezpečnosť regiónu. Prevádzka bola a je bez prerušenia a po ukončení obmedzení pohybu a s rastúcim počtom zaočkovaných ľudí sa vracia do normálu. K dobrým výsledkom prispeli efektívne preventívne kroky pred ochorením Covid-19, disciplinované riadenie OPEX a CAPEX, predchádzajúce strategické iniciatívy a integrovaný odolný podnikateľský model. Skupina MOL podala silný výkon a v roku 2020 prevýšila EBITDA spoločnosti 1,6 miliardy eur. Aj keď  boli príjmy v porovnaní s rokom 2019 nižšie, rýchla a včasná reakcia na krízu umožnila spoločnosti vygenerovať ešte silnejší cash flow než bol plán pred pandémiou koronavírusu. Dobré výsledky pokračujú aj v tomto roku, keď Skupina MOL dosiahla EBITDA vyše 540 miliónov eur.

O Skupine MOL

Skupina MOL je integrovaná, medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti, Maďarsko. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách, zamestnáva medzinárodný dynamický tím 25 000 zamestnancov a má za sebou viac ako 100-ročnú tradíciu v priemyselnom odvetví. Prieskumné a ťažobné aktivity Skupiny MOL vychádzajú z viac ako 75-ročných skúseností v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti má ťažobné aktivity v 9 krajinách a robí prieskum v 14 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2 000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a východnej Európy.