Maďarsko s Uzbekistanom podpísalo 15 zmlúv

BUDAPEŠŤ – Prezident Republiky Uzbekistan, pán Šavkat Mirziyoyev 3.-4 októbra tohto bol v Maďarsku na oficiálnej návšteve.

Pre posilnenie uzbecko-maďarských vzťahov má strategický význam stretnutie prezidenta s prezidentkou, pani Katalin Novakovou a premiérom pánom Viktorom Orbánom.

Výsledkom rokovaní na najvyššej úrovni bolo podpísanie „Spoločného vyhlásenia o rozvoji strategického partnerstva“ medzi Uzbeckou republikou a Maďarskom. Bolo podpísaných 15 dohôd na posilnenie uzbecko-maďarskej spolupráce.

Stretnutie prezidenta so šéfmi popredných spoločností a bánk Maďarska položilo základy pre ďalšie rozširovanie zahraničných ekonomických vzťahov a prilákanie priamych zahraničných investícií. Navrhlo sa vyčleniť samostatnú priemyselnú zónu v Republike Uzbekistan pre maďarské spoločnosti.

Počas stretnutia s najvyšším vedením Maďarska sa diskutovalo o otázkach rozširovania politickej, obchodnej, hospodárskej, investičnej, kultúrnej a humanitárnej spolupráce. Perspektívnymi oblasťami spolupráce boli farmaceutický, poľnohospodársky, strojársky, elektrotechnický, inovačný a digitalizačný sektor.

Predseda vlády pán Viktor Orban prijal pozvanie prezidenta Uzbeckej republiky k účasti na summite Organizácie turkických štátov, ktorý sa má konať v novembri tohto roku v meste Samarkand.

S cieľom vybudovať uzbecko-maďarskú spoluprácu v kultúrno-humanitnej sfére sa maďarská vláda rozhodla každoročne prideliť 170 kvót pre študentov a doktorandov Uzbekistanu v rámci programu Stipendium Hungaricum. Študentom z Uzbekistanu bude na základe spolupráce v oblasti jadrovej energetiky poskytnutých 10 kvót na ročnú stáž v oblasti jadrovej energetiky.

Počas rokovaní bolo navrhnuté uskutočniť druhé Uzbecko-maďarské fórum rektorov vysokých škôl. Diskutovalo sa aj o projektoch spolupráce v oblasti vedeckého vývoja, dizajnových inovácií a technológií.

V rámci obchodnej a hospodárskej spolupráce sa rozhodlo o vzájomných výhodách a preferenciách. Okrem toho sa spustí spoločná výroba hotových výrobkov s perspektívou vstupu na svetový trh.

Kľúčovým faktorom pre ďalšiu realizáciu strategického partnerstva medzi krajinami bolo rozhodnutie o otvorení diplomatickej misie Uzbeckej republiky v Budapešti.

Výsledkom stretnutia bolo podpísanie solídneho balíka dokumentov vrátane: Spoločného programu pre rozvoj priemyselnej spolupráce na roky 2023 – 2024; Akčný plán rozvoja spolupráce v oblasti vedy a techniky; akčný plán na rozšírenie spolupráce v oblasti poľnohospodárstva; Dohoda o spolupráci v oblasti telesnej kultúry a športu; Dohoda o spolupráci v oblasti rozvoja vedy.

Memorandá o spolupráci boli podpísané aj v oblasti colníctva, justície, ochrany životného prostredia, záhradníctva a skleníkov, vinohradníctva, investícií a vzdelávania. Výsledkom stretnutia bolo rozhodnutie o vytvorení komplexnej „cestovnej mapy“ pre praktickú realizáciu všetkých iniciovaných spoločných projektov a spoločného fondu na ich financovanie.

V rámci tohto summitu sa uskutočnilo stretnutie ministra  zahraničných veci Uzbekistanu V. Norova s ​​ministrom zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska P. Szijjártom. Výsledkom stretnutia v Budapešti bolo iniciovanie komplexného programu spolupráce v oblasti jadrovej energetiky, ktorý je jedným z kľúčových súčasťou strategického partnerstva medzi oboma krajinami.

Oficiálna návšteva prezidenta Šavkata Mirziyoyeva v Maďarsku sa stala skutočne historickou udalosťou. Stretnutia hlavy nášho štátu s najvyšším vedením Maďarska v Budapešti prispeli k tomu, že uzbecko-maďarské vzťahy sa dostali na novú úroveň vzájomne výhodného strategického partnerstva.