Kazachstan otvoril novú budovu veľvyslanectva

BRATISLAVA – Námestník Ministerstva zahraničných vecí Kazachstanu pán Roman Vasilenko, na titulnej fotografii,  prestrihnutím pásky otvoril dnes 5. októbra 2022 novú budovu veľvyslanectva v Slovenskej republike v Bratislave. 

Otvoril ju spolu s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Kazašskej republiky v SR, pánom Toležanom T. Barlybajevom.

Roman Vasilenko pôsobil pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľbyslanec Kazachstanu v Slovenskej republike v rokoch 2019 až 2022.

Diplomatické vzťahy medzi Kazachstanom a Slovenskom boli nadviazané 1. januára 1993. Veľvyslanectvo Kazachstanu na Slovensku bolo otvorené v decembri 2019. Jeho excelencia, pán Toležan Barlybayev je od júna 2022 veľvyslancom Kazachstanu na Slovensku. Veľvyslanectvo pôsobí v rámci Ministerstva zahraničných vecí Kazachstanu a zastupuje záujmy Kazachstanu na Slovensku.

Roman Vasilenko informoval prítomných o politických a ekonomických reformách, ktoré navrhol prezident republiky Kassym Žomart Tokajev. Podľa zmien v Ústave Kazachstanu bude prezident krajiny zvolený len na jedno obdobie. Bude sedem rokov. Mimoriadne voľby prezidenta budú na jeseň tohto roku.

V rámci ekonomických reforiem by sa mala zvýšiť minimálna mzda. Dotkne sa to 1,2 milióna obyvateľov Kazachstanu. Medzi ďalšie významné reformy bude patriť privatizácia štátneho dôchodkového fondu. Je oficiálne známy ako Fond národného blahobytu „Samruk-Kazyna“ je suverénny investičný fond a akciová spoločnosť v Kazachstane, ktorá úplne alebo čiastočne vlastní množstvo významných spoločností v krajine. Patrí sem Národná železničná a poštová služba, štátna ropná a plynárenská spoločnosť KazMunayGas, štátna uránová spoločnosť Kazatomprom, letecká spoločnosť Air Astana a ďalšie. Jediným akcionárom fondu je štát.

 

Fotografia:  Toležan T. Barlybayev a hostia.