Novinári hovorcami, asistentmi a poslancami

BRATISLAVA – V slovenských politických stranách, v parlamente, ale aj v orgánoch štátnej správy, je veľa ľudí, ktorí pôsobili v v médiách, alebo v kreatívnom priemysle.

Sú to: Peter Tóth, Ondrej Dostál, Gábor Grendel, Jozef Pročko, Monika Kozelová, Karel Hirman, Peter Kremský. Eduard Chmelár, Erik Tomáš, Ľuboš Jančík, Vladimír Vaňo, Zuzana  Martináková, Branislav Ondruš, Ján Onda, Vladimír Klimeš, Peter Švec, Robert Hajšel, Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Médiá fungujú dnes tak, že novinári robia rozhovory s novinármi. Okrem toho súčasní novinári robia rozhovory s bývalými novinármi, teda súčasnými politikmi.

Kolobeh novinára v prírode vyzerá ani nasledovne. Po tom ako pracovali ako novinári sa stávajú hovorcami. Po profesii hovorcu prichádza profesia asistenta poslanca. Neskôr sa stávajú poslancami.