AZZZ proti plošnému zdraženiu stravného

Novela Zákonníka práce v jeho aktuálnej podobe bude znamenať, že doterajší systém stravného, pre zamestnancov výrazne zdražie.

Novela zákona namiesto sľubovaného zrovnoprávnenia finančného príspevku s doterajšími formami stravného prinesie zdraženie obedov pre všetkých.

 Schválenie novely Zákonníka práce by znamenalo, že stravné, vyššie ako 2,81 eur bude, po novom, zamestnancovi zdanené a negatívne ovplyvní i výšku odvodov. Zamestnanci teda budú musieť na kúpu teplého obeda doplatiť viac zo svojho. Zdražovanie obedov ešte zhorší postupný rast cien potravín, energií i nákladov na udržanie zamestnancov v gastrosektore, ktorý je na kolenách.

Novela nenaplnila ani očakávania sľubovaného zníženia administratívy. Naopak, rozšírenie foriem stravného a agendy súvisiacej s možným prechodom medzi jednotlivými formami stravného, na ktoré majú zamestnanci nárok raz ročne, výrazne zvýši ekonomickú agendu firiem. Plošné zdraženie stravného, ktoré sa týka aj kantín, tiež skomplikuje zamestnávateľom využívanie tohto tradičného zamestnaneckého benefitu ako motivácie zamestnancov.

Daňovo odpočítateľná položka vo výške 2,81 eur na obed je dnes v praxi žalostne nízka a je zo strany štátu skôr formálna. Namiesto avizovanej a toľkokrát sľubovanej podpory štátu zamestnávateľom i zamestnancom počas pandémie, táto novela prináša v praxi to, že štát stravné pre zamestnancov zdražie, aby na nich ušetril.

AZZZ preto žiada poslancov NR SR, aby prehodnotilo tento návrh zákona a v tejto podobe ho neschválilo. Žiadame preto o prípravu kvalitnej novely, ktorá zohľadní záujmy zamestnávateľov i zamestnancov a vyzývame na predĺženie prechodného obdobia do konca roka 2022, aby všetky subjekty mali primeraný čas na prípravu procesov.