Slávnostná vedecká rada k sedemdesiatemu výročiu Hutníckej fakulty Technickej univerzity

KOŠICE – Dnes rokuje vedecká rada Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, kedysi Hutnícka fakulta. Jediným absolventom fakulty, ktorý bol dva razy ministrom je Peter Magvaši. Je na rokovaní vedeckej rady.

Peter Magvaši, narodený  29. júla 1945 v  Považskej Bystrici, bol v roku 1994 ministrom hospodárstva a v rokoch 1998 – 2002 ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenska.  Slávnostná vedecká rada je pri príležitosti  70. výročia Hutníckej fakulty.

Absolventom fakulty je aj svetový špecialista, konštruktér vysokých pecí, Ferdinand Minarik. Dekankou fakulty je v súčasnosti Iveta Vasková.

Dnes je aj stretnutie absolventov fakulty.

Podľa informácií samotnej fakulty v čase 70. jubilea založenia Hutníckej fakulty, dnes už Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR), už fakulta vychovala viac ako 4600 inžinierov, z toho 110 zahraničných, a to z Alžírska, Angoly, Ekvádoru, Etiópie, Jemenu, Jordánska, Kórei, Kuby, Laosu, Madagaskaru, Mongolska, Nigérie, Peru, Sýrie, Vietnamu a Lýbie.

Pre Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie hlavnými prioritami boli, sú a budú odbornosť, prepojenosť na prax, uplatniteľnosť a rodinná atmosféra. Ďalšou prioritou FMMR je vzbudiť záujem mladých ľudí a ukázať im cestu budúcnosti v modernom svete obklopenom digitalizáciou a zelenými technológiami. V neposlednom rade je dôležité aj ďalšie samovzdelávanie pedagógov FMMR, čím budú pripravení reagovať na potreby zajtrajška.

Svet potrebuje kovy, materiály a technológie. Dôvodov, prečo študovať na FMMR je hneď niekoľko. Fakulta spolupracuje s významnými spoločnosťami z priemyslu, študenti fakulty študujú v špičkových laboratóriách a majú možnosť študovať a pracovať aj v zahraničí. Benefitom pre vysokoškolákov je tiež spolupráca s firmami už počas štúdia. FMMR sa svojím výskumom a vzdelávaním orientuje na potreby praxe a požiadavky firiem. Fakulta sa sústredí na formovanie chemickej podstaty, štruktúry a finálnych vlastností materiálov, ich produkcie a spracovania metalurgickými procesmi a ich spätnej recyklácie.

Vďaka úsiliu a invencii všetkých vedecko-pedagogických pracovníkov a zamestnancov sa Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie stala spoľahlivou súčasťou Technickej univerzity v Košiciach a poprednou vedecko-výskumnou a vzdelávacou inštitúciou orientovanou na metalurgiu a materiálové technológie, prekračujúc svojim významom a výsledkami rámec Slovenska a Strednej Európy.