Klub 500: ministerstvo nezvládlo riadenie školstva

BRATISLAVA – Zrušenie maturitných skúšok je bezprecedentné rozhodnutie, ktoré je nezodpovedné voči študentom, rodičom, učiteľom, voči škole aj voči spoločnosti. Klub 500 považuje tento krok ministra školstva za hanebný, nepremyslený a unáhlený.

Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov to vníma ako absolútne zlyhanie ministerstva a zdôrazňuje, že pred prijatím rozhodnutia zrušiť maturity opäť chýbala akákoľvek širšia diskusia. Namiesto toho, aby si ministerstvo školstva vzalo príklady dobrej praxe zo zahraničia a nechalo študentov riadne zmaturovať, siahlo po skratkovitom riešení. Podľa Klubu 500 týmto ministerstvo len deklaruje, že nezvládlo manažovanie vzdelávania počas pandémie.

Maturitné skúšky sa v klasickej podobe opäť neuskutočnia. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva, ktoré rovnaký postup zvolilo aj vlani. Podľa Klubu 500 však existuje viacero možností, ako nechať študentov riadne zmaturovať. Rovnako tak existujú spôsoby, ako dovoliť žiakom riadne, prezenčne, sa vzdelávať. Dištančné vzdelávanie, ktoré na Slovensku trvá už rok, nedosahuje požadovanú kvalitu, a to tak na základných školách, gymnáziách, ako aj na stredných odborných školách a učilištiach, kde sú zároveň študenti už rok ochudobnení o prax, ale ani na vysokých školách. „Klub 500 preto vyzýva ministerstvo školstva, aby hľadalo spôsoby, ako sa dá počas pandémie riadne absolvovať a aj riadne ukončiť štúdium, namiesto prijímania skratkovitých rozhodnutí s odôvodnením, že inak sa to nedá,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Kým minulý rok Slovensko nečakane zaskočila pandémia, podľa Klubu 500 malo ministerstvo v tomto roku dostatok času na prípravu, aby mohli študenti riadne zložiť skúšku dospelosti. Akú generáciu chceme vychovať? Čo si o tomto rozhodnutí majú myslieť ľudia, ktorí maturovali napríklad pred 50 rokmi? Čo si majú myslieť naši rodičia a starí rodičia, ktorí vzhliadali k maturite ako k mimoriadne dôležitému životnému okamžiku?“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Maturity na Slovensku nezrušili ani počas vojny. Podľa Klubu 500 je opakované rozhodnutie zrušiť maturitné skúšky bezprecedentný a hanebný krok, ktorý nemá obdobu. „Je to nezodpovedné rozhodnutie voči mladej generácii, voči rodičom a aj voči krajine. Je to hanba všetkých, ktorí majú na toto rozhodnutie vplyv. Načo sme robili doučovania, načo sme deti učili online, ak ich nenecháme ani vyskúšať a nedovolíme im normálne zmaturovať? Maturita je skúškou dospelosti a bránou do dospelosti. Toto sme deťom zobrali,“ zdôrazňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Maturitná skúška je tiež prípravou na skúšky na vysokej škole. Združenie najväčších zamestnávateľov považuje jej zrušenie dva mesiace pred jej konaním za zlyhanie ministerstva školstva, ktoré nezvládlo manažovanie vzdelávania v čase pandémie. Je to dôsledok úpadku slovenského školstva. Pred prijatím  tohto rozhodnutia navyše podľa Klubu 500 opäť chýbala široká diskusia, ale aj vyhodnotenie príkladov dobrej praxe zo zahraničia: „Prečo ministerstvo seriózne nevyhodnotí situáciu a nezoberie si príklad z krajín, kde deti chodili do školy? Ministerstvo školstva urobilo rýchle a nerozumné rozhodnutie namiesto toho, aby zistilo, akým spôsobom sa učili žiaci v iných krajinách, akým spôsobom robili testy, skúšky a maturitné skúšky. Podľa Klubu 500 by bolo najrozumnejším krokom zrušenie tohto rozhodnutia a zavedenie efektívneho systému dovzdelávania a absolvovania maturitných skúšok v bezpečnom režime. Je jednoduchšie a čestnejšie zmeniť zlé rozhodnutie jedného človeka, ako ublížiť tisícom študentov v ich príprave do života.“ uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.