OTP: mimoriadne valné zhromaždenie bude on-line

BRATISLAVA – Komerčná banka OTP Banka Slovensko, a. s. bude mať mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov banky v režime on-line. Vyplýva to z pozvánky, ktorú dostali akcionári banky.

Akcionári sa môžu registrovať na stránke www.beesystems.sk. Cez túto platformu sa bude naživo vysielať priebeh valného zhromaždenia, ktoré bude 18. januára 2021. Podľa programu valného zhromaždenia sa budú odvolávať a odvolávať členovia dozornej rady.

OTP Banka Slovensko, a. s. patrila do maďarskej skupiny OTP. Banku kúpila Československá obchodná banka, a. s., ktorú vlastní belgická skupina KBC.

OTP Bank Group je jedným z najväčších nezávislých poskytovateľov finančných služieb v strednej a východnej Európe s celou škálou bankových služieb pre súkromné osoby a firemných klientov. Skupina OTP pozostáva z veľkých dcérskych spoločností, ktoré poskytujú služby v oblasti poisťovníctva, nehnuteľností, faktoringu, lízingu a správy aktív, investičných a penzijných fondov.

Banka slúži klientom v 10 krajinách , konkrétne v Maďarsku, Bulharsku, Srbsku, Rumunsku, Chorvátsku,   na Ukrajine, v Čiernej Hore, Albánsku a Rusku. OTP Bank uzavrela v roku 2019 dohodu o kúpe moldavskej MobiasBanca . Dohoda bola dokončená 25. júla 2019.

KBC Group N.V. je belgický univerzálny multikanálový bankový poisťovateľ so zameraním na súkromných klientov a malé a stredné podniky v Belgicku, Írsku, strednej Európe a juhovýchodnej Ázii. Okrem retailového bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív (v spolupráci s dcérami KBC Insurance NV a KBC Asset Management NV) KBC pôsobí okrem iného na európskych trhoch s dlhovým kapitálom, domácich trhoch s hotovostným kapitálom a v oblasti korporátneho bankovníctva, súkromného bankovníctva, lízingu, faktoringu, zaistenia, private equity a projektového a obchodného financovania v Belgicku, strednej a východnej Európe a inde (najmä v Európe). KBC je skratka pre Kredietbank ABB Insurance CERA Bank (CEntrale RAiffeisenkas).