Otázniky týkajúce sa budúcej možnej krízy vo svete

Aká bude budúca kríza? Bude ako tá, ktorú prežil svet v rokoch 1998 a 2008? Tieto a ďalšie otázky neustále trápia investorov a dokonca aj tých, ktorí nemajú predstavu o trhu, ale pamätajú si na časy pre krízami. Zlá štatistika z Nemecka a Číny, komentáre k možnej recesii a bubliny na úverových a dlhových trhoch spôsobili novú vlnu poklesu na burzách.

Obchodný konflikt medzi USA a Čínou, problémy v Argentíne, rastúce politické riziká v Taliansku, scenár tvrdého Brexitu, protesty v Hongkongu, napätie medzi Indiou a Pakistanom – tieto udalosti spolu s klesajúcou ropou vyvolávajú otázniki.

Pred rokom, v tom istom čase, mnohí odborníci verili, že sa začína nová globálna finančná kríza, ktorá  môže spôsobiť silný pohyb kapitálu smerom do Spojených štátov, ďalšie oslabenie globálnej periférie vrátane juhovýchodnej Ázie a Latinskej Ameriky a rozšírenie domácich investičných príležitostí pre veľké americké spoločnosti. A teraz sú analytici presvedčení, že ďalší hospodársky šok je hneď za rohom. Vytvárajú sa nové podmienky finančnej krízy. Medzi ne patrí nárast protekcionizmu a obchodných konfliktov, finančná nestabilita v rozvíjajúcich sa krajinách, extrémne vysoká úroveň verejného dlhu v mnohých veľkých ekonomikách, ako aj dlh domácností, zvýšenie medzery medzi dynamikou globálnych akciových trhov a reálnou ekonomikou, kríza globálnych regulačných inštitúcií a zvýšené geopolitické napätie. ,

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.