SOPK: plne a vecne podporujeme výzvu Klubu 500

BRATISLAVA – Po oboznámení  sa so zverejnenou výzvou Klubu 500 jej Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) z vecného hľadiska vyjadruje plnú podporu. Finančné noviny stanovisko SOPK zverejňujú v úplnom znení.

V súčasnom období pokračujúcej koronakrízy je Slovensko z hľadiska podpory štátu podnikateľskému sektoru v najhoršej situácii v rámci krajín V4, nehovoriac už o porovnaní s najvyspelejšími krajinami Európskej únie. Ak nezachytíme konkurenčný vlak teraz, kedy máme ešte šancu ekonomike pomôcť, môže sa stať – a informácie a doterajšie skúsenosti firiem – členov SOPK tomu nasvedčujú –, že v roku 2021 už pomoc mnohým firmám bude zbytočná.

Pacienta treba liečiť ihneď, keď poznáme diagnózu, nečakať až do momentu, kedy ho bude potrebné resuscitovať, lebo už môže byť neskoro.

Myslíme si, že v súčasnej situácii akékoľvek mediálne prestrelky a dokazovanie si svojej pravdy pred mikrofónmi situáciu nevyriešia. Je potrebné sadnúť si bez emócií, s chladnou hlavou za rokovací stôl a vzájomnou diskusiou sa snažiť dopracovať k riešeniu, ktoré zohľadní možnosti štátu a zároveň bude výraznou podporou ekonomike krajiny na prospech všetkých, aby sme sa na záver nedelili na víťazov a porazených. Chceme nadobudnúť presvedčenie, že sme urobili maximum v rámci možností.

SOPK ako najväčší reprezentant priemyslu, obchodu a služieb na Slovensku je pripravená zohrať aktívnu úlohu pri zvolaní takéhoto okrúhleho stola medzi vládou a podnikateľskou sférou.