Udržateľnosť ruskej ekonomiky zmenou trhov

Na Slovensku existujú názory o tom, že ruská ekonomika je na kolenách a do leta skrachuje.

Existuje niekoľko manévrov, ktoré umožňujú relatívnu stabilitu ekonomiky Ruskej federácie a jej verejného sektora.

Prvým je to, že Ruská federácia preorientovala export ropy a zemného plynu. Ropu predáva do Indie a Číny. Skvapalnený zemný plyn vyrobený v spoločnom rusko-čínskom podniku predávajú čínske firmy. Svoje tankery odovzdala firmám v arabských krajinách. Tie prepravujú ropu po celom svete. Ropa sa prekladá z tankera na tanker v neutrálnych vodách, prípadne sa mieša v Singapurskom prístave. Vytvoril sa tým šedý trh s ropou.

Ruská ekonomika nie je veľmi závislá na svetových trhoch. Na vnútornom trhu pôsobí veľký počet domácich ruských firiem. Tie produkujú tovary a služby. Zo ziskov platia dane. Z daní je možné financovať verejné rozpočty, ale aj vojnu.  Vo verejnosti sa objavila informácia o vysokom deficite štátneho rozpočtu v januári tohto roku. Vznikol preto, lebo vláda zaplatila predplatby zbrojárskymi podnikom. Uvidíme ako sa bude vyvíjať. Hrubý domáci produkt poklesol za minulý roku o 2,1 %.

Ministerstvo financií Ruskej federácie je schopné umiestniť na finančnom trhu dlhopisy, teda štátne pôžičky s relatívne vysokými úrokmi. Môžu ich nakúpiť banky, centrálna banka, ale aj priamo obyvatelia.  Koniec koncov, koncom minulého roku ruská centrálna banka vydala ruble, ktoré boli kryté zmrazenými devízami, ktoré sú v rezervnom fonde krajiny. Niektorí slovenskí analytici si mysleli, že nič iné Ruská federácia. Vraj minie všetky peniaze z rezervného fondu a skrachuje. Určite to tak nebude. Bude to celkom inak.

Ekonómovia Sergej Alexašenko, ktorý pôsobí v USA, kedysi bol viceguvernérom ruskej centrálnej  banky a Vladislav Inozemcev pôsobiaci v Európe sa prikláňajú k názoru, že ekonomika Ruskej federácie nebude síce v rovnováhe, ale prežije.

Ďalším manévrom môže byť zvýšenie daní pre podniky, ktoré ťažia a vyvážajú ropu. Okrem toho existujú úvahy o miernom zvýšení daní pre obyvateľov. Ruská federácia má pre podniky rovnú daň 13 %. Môže ju zmeniť na progresívnu daň a zaviesť rôzne pásma daní s rôznymi sadzbami.

Koniec koncov  v Ruskej federácii sa kurz rubľa voči voľne vymeniteľným menám ako sú americký dolár a euro riadi administratívnymi nástrojmi. Preto môže ruská centrálna banka devalvovať. Za devízy bude viac rubľov. Mnohé rezervy ruská centrálna premenila na čínsky juan. Za vyvezené suroviny, potraviny, zbrane a iné tovary a služby jej zahraničie neplatí v amerických dolároch, ale v domácej mene.  S niektorými z nich sa obchoduje na Moskovskej burze MOEX.

Nedostatok vysokých technológií Ruská federácia pozná už z čias existencie Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR). Vtedy potrebovala z Japonska doviezť veľmi presné sústruhy a frézy potrebné na výrobu lopatiek skrutiek pre pohon ponoriek, tak aby nevydávali šum. Existovalo embargo na vývoz podobných technológií do ZSSR COCOM.

Čo to je? Je Koordinačný výbor pre mnohostranné kontroly vývozu ( CoCom ).  Zriadil západný blok v prvých piatich rokoch po skončení druhej svetovej vojny , počas studenej vojny , s cieľom uvaliť embargo na krajiny RVHP . CoCom prestal fungovať 31. marca 1994 a vtedy aktuálny kontrolný zoznam tovaru, na ktorý bolo uvalené embargo, si členské štáty ponechali, až kým v roku 1996 nebolo ustanovené jeho nástupca, Wassenaarské usporiadanie .

ZSSR doviezol japonské stroje cez tretiu krajinu. Tá na tom zarobila. To isté v Československu robil podnik JRD Slušovice. J Tento podnik, neskôr premenovaný na Družstevný agrokombinát Slušovice a Poľnohospodárske obchodné družstvo FORUM  bolo jednotné roľnícke družstvo v niekdajšej strediskovej obci , dnešnom meste Slušovice , ktoré sa svojou úspešnosťou preslávilo ako „socialistický zázrak“.

JRD Slušovice skladalo osobné počítače TNS – To je náš systém. Procesory tiež dovážalo cez sprostredkovateľov. Osobný počítač stál 210 000 korún.

Ruská federácia dnes dováža vysoké technológie cez tretie krajiny. Má dokonca o výnos prezidenta “o paralelnom dovoze”.

Z uvedených faktov vyplýva, že  existuje reakcia ruských manažérov verejného sektora na sankcie. Úroveň ekonomického vzdelania v Ruskej federácii je veľmi vysoká. Netreba zabúdať na to, že absolventi ruských vysokých škôl sú veľmi kreatívni. Veľmi vysoká je aj úroveň ekonomického výskumu.

Pre slovenský verejný priestor to znamená jednoduchú vec. Netreba robiť unáhlené závery na základe povrchných informácií a vidieť všetko na základe ideologických ilúzií. Tu si treba pripomenúť, že ideológia je falošné vedomie. V časoch Michaila Gorbačova bolo v ZSSR heslo “Triezvosť norma života.” Zároveň to však neznamená, že Finančné noviny podporujú vojenský konflikt na Ukrajine.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.