AZZZ: reforma pomôže získaniu eurofondov

BRATISLAVA –  Komplexná pozemková reforma môže prispieť k zelenému reštartu slovenskej ekonomiky i zvýšiť mieru čerpania eurofondov v čase, keď na Slovensko majú prísť ďalšie miliardy eur z únie.

V podnikateľskom podcast od A po ZZZ to povedal predseda komory pozemkových úprav a Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie Vladimír Uhlík. „Nenájdeme oblasť, kde by rozdrobenosť pozemkov nebránila rozvoju, nebránila investíciám. Hlavným dôvodom meškania nových diaľnic a železníc nie je zdĺhavá výstavba, ale príprava neusporiadaných pozemkov. V poľnohospodárstve vidíme bitky farmárov, no za tým všetkým sú neusporiadané vlastnícke vzťahy. Radi sa bicyklujeme, no vyhľadávame často trasy v susedných krajinách. Pritom si neuvedomujeme, prečo mešká výstavba cyklotrás u nás. Dôvod je jednoduchý, nemáme vhodné pozemky, preto ich nestaviame. Chceme chrániť prírodu, určité územia, no ako tam môžeme vytvoriť napríklad národný park, keď nemáme vysporiadané pozemky,“ konštatoval Uhlík.

Komplexná pozemková reforma, ktorú navrhuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, obsahuje viacero častí a návrhov ako sú pozemkové úpravy, obnova katastrálneho operátu novým mapovaním, úprava vlastnícko-užívateľských vzťahov k pôde, koordinovanie usporiadania pozemkového vlastníctva, rozšírenie funkcionality katastrálneho potálu, opatrenia na zvýšenie ekologickej stability, či legislatívne opatrenia. Podľa Uhlíka usporiadanie pozemkového vlastníctva mala v programe každú z doterajších vlád, no žiadna ho nedotiahla. V súčasnosti vidí historickú šancu na komplexnú pozemkovú reformu.

„ Máme ekonomickú krízu a vtedy potrebuje každá ekonomika istý reštart. Pre zelenú ekonomiku potrebujeme rozumné investície do budúcnosti. V minulosti sa pozemkové vlastníctvo nedoriešilo pre nedostatok peňazí. V súčasnosti zdroje k dispozícií sú, či už z neodčerpaných eurofondov, ale hlavne sú to prostriedky z Plánu obnovy.. Usporiadanie pozemkového vlastníctva je opatrenie, ktoré prináša v čase hospodárskej krízy rozumné investície do infraštruktúry štátu. V rámci komplexnej pozemkovej reformy navrhujeme opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu podnikateľského prostredia a právnej istoty na Slovensku,“ zdôraznil Uhlík s tým, že pokiaľ by sa pristúpilo k jednotlivým krokom reformy, výsledky by boli viditeľné do 10-15 rokov. „Česká republika môže byť vzorom v usporiadaní pozemkového vlastníctva. Projekty pozemkových úprav financujú cez štátny rozpočet. Náš západný sused je v tomto smere ukážkový príklad, lebo to, čo navrhnú, to aj s pomocou fondov EÚ vybudujú. Väčšina podobných verejných stavieb a investícií je zrealizovaná vďaka pozemkovým úpravám,“ uviedol Uhlík v podnikateľskom podcaste.

Pozemkové úpravy sú preto jasnou podmienkou efektívneho čerpania eurofondov. „Jedným z dôvodov, prečo eurofondy nečerpáme správne a dostatočne, je nepripravenosť pozemkov, či už zo strany obcí alebo štátu. Ak spravíme pozemkovú reformu, zdynamizujeme čerpanie eurofondov a umožníme ho aj tam, kde nebolo doteraz možné. Základom čerpania eurofondov v štáte by mala byť pozemková reforma a v rámci nej zrealizované pozemkové úpravy,“ vysvetlil Uhlík aj v kontexte pripravovaného Plánu obnovy, ktorý má Slovenská republika doručiť do Bruselu do 15.októbra. Komplexná pozemková reforma do neho zapadá. „V zelenej obnove by  mala optimálne miesto, pretože prináša možnosť pretvoriť krajinu, pripraviť ju na klimatickú zmenu, vybudovať prvky, ktoré napríklad pomáhajú efektívne hospodáriť s vodou,“ dodal Uhlík.